[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podstawy geografii i kartografii historycznej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści,

Wprowadzenie,
ROZDZIAŁ I. Pojęcie geografii historycznej

1. Pochodzenie wyrazu „geografia”
2. Definiowanie geografii historycznej
3. Miejsce geografii historycznej w systemie nauk
4. Przedmiot badań geografii historycznej, cele i zadania
5. Literatura pomocnicza do rozdziału I,
ROZDZIAŁ II. Źródła geografii historycznej
1. Źródła obserwacyjne
2. Źródła pomiarowe statystyczne
3. Źródła pomiarowe kartograficzne
4. Źródła toponomastyczne
5. Literatura pomocnicza do rozdziału II,
ROZDZIAŁ III. Podstawy kartografii
1. Kształt i rozmiary Ziemi
2. Podstawowe pojęcia kartografii historycznej
3. Klasyfikowanie map historycznych
4. Osnowa matematyczna mapy
5. Analiza i ocena dawnych map i atlasów
6. GIS w służbie cyberkartografii historycznej
7. Etapy pracy z dawnymi mapami w GIS
8. Literatura pomocnicza do rozdziału III,
ROZDZIAŁ IV. Krajobraz naturalny
1. Fizjografia historyczna osadnictwa
2. Budowa geologiczna i struktura glebowa
3. Analiza rzeźby terenu
4. Znaczenie wód dla osadnictwa
5. Zmiany klimatyczne
6. Literatura pomocnicza do rozdziału IV,
ROZDZIAŁ V. Krajobraz historyczny
1. Krajobraz historyczny i granica
2. Metody rekonstrukcji i analizy krajobrazu historycznego
3. Podział administracyjny Małopolski przed rokiem 1772
4. Literatura pomocnicza do rozdziału V,
ROZDZIAŁ VI. Krajobraz kulturowy
1. Krajobraz kulturowy w badaniach osadniczych
2. Źródła do badań osadniczych
3. Badania osadnicze wsi
4. Podstawowe pojęcia dotyczące urbanizacji
5. Elementy planu miasta
6. Kwantytatywne metody badania osadnictwa
7. Klasyfikacje dawnych szlaków komunikacyjnych 8. Metody badań nad systemami komunikacyjnymi
9. Literatura pomocnicza do rozdziału VI

Skip to content