[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Podstawy instrumentalnych metod analitycznych dla studentów kierunków przyrodniczych (DODRUK)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Przedmowa
matematyczne podstawy obliczeń
cyfry znaczące
błędy pomiarów
ocena wyników proces analityczny
zasady pobierania próbek do analizy
podstawowe pojęcia
przygotowanie próbki do analizy
rozpuszczanie próbek
stapianie próbek
mineralizacja
ekstrakcja
ekstrakcja do fazy stałej (spe)
mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (spme)
klasyczne metody analityczne
analiza miareczkowa
metoda wagowa
metody instrumentalne
metody optyczne
polarymetria
refraktometria
turbidymetria i nefelometria
metody spektroskopowe
spektrofotometria uv-vis
metody oznaczeń spektrofotometrycznych
spektroskopia ir
spektrometria atomowa
absorpcyjna
spektrometria atomowa
emisyjna spektrometria atomowa
fotometria płomieniowa
emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem za pomocą indukcyjnie sprzężonej plazmy,
icp-aes spektrometria mas metody elektrochemiczne
potencjometria
konduktometria
metody chromatograficzne
podstawowe pojęcia i interpretacja wyników chromatografii kolumnowej
główne warianty elucyjnej chromatografii kolumnowej
związki naturalne oznaczane metodami analitycznymi
karotenoidy polifenole – klasyfikacja oraz występowanie
flawonoidy
antocyjany
procedury ćwiczeń
metody instrumentalne
kolorymetryczne oznaczanie azotanów(v) metodą krzywej wzorcowej zgodnie z normą pn-82/c-04576/08
oznaczenie zawartości formaldehydu w płytach meblowych
spektroskopia w podczerwieni w analizie związków organicznych
chromatograficzna identyfikacja i oznaczanie konserwantów i dodatków smakowych w napojach chłodzących
metody klasyczne pośrednie oznaczanie siarczanów(vi)
metodą miareczkową oznaczanie twardości wody oznaczanie chlorków metodą miareczkową mohra wzór sprawozdania
załącznik 1, wielokrotności i podwielokrotności
załącznik 2. sposoby wyrażania stężeń
załącznik 3. gęstości i stałe dielektryczne wybranych cieczy
załącznik 4. refrakcje molowe atomów i wiązań dla linii d widma sodowego.
załącznik 5. wybrane stałe fizykochemiczne
załącznik 6. skróty popularnych technik analitycznych
literatura

Skip to content