[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podstawy instrumentalnych metod analitycznych dla studentów kierunków przyrodniczych, wyd. II poprawione

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Przedmowa Matematyczne podstawy obliczeń Cyfry znaczące Błędy pomiarów Ocena wyników Zasady pobierania próbek do analizy Podstawowe pojęcia Przygotowanie próbki do analizy Rozpuszczanie próbek Stapianie próbek Mineralizacja Ekstrakcja Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME) Klasyczne metody analityczne Analiza miareczkowa Metoda wagowa Metody instrumentalne Metody optyczne Polarymetria Refraktometria Turbidymetria i nefelometria Metody spektroskopowe Spektrofotometria UV-VIS Metody oznaczeń spektrofotometrycznych Spektroskopia IR Spektrometria atomowa Absorpcyjna spektrometria atomowa Emisyjna spektrometria atomowa Fotometria płomieniowa Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem za pomocą indukcyjnie sprężonej plazmy, ICP-AES Spektrometria mas Metody elektrochemiczne Potencjometria Konduktometria Metody chromatograficzne Podstawowe pojęcia i interpretacja wyników chromatografii kolumnowej Główne warianty elucyjnej chromatografii kolumnowej Związki naturalne oznaczane metodami analitycznymi Karotenoidy Polifenole – klasyfikacja oraz występowanie Flawonoidy Antocyjany Procedury ćwiczeń Metody instrumentalne Metody optyczne – refraktometria i polarymetria Spektrofotometryczne oznaczenie zawartości Fenolu w papierze przeznaczonym do kontaktu z żywnością Konduktometryczne i turbidymetryczne oznaczenia zawartości siarczanów w wodzie – porównanie metod Potencjometryczne oznaczenie zawartości kwasu octowego w zalewach warzywnych i handlowym occie Spektrofotometryczne oznaczenie zawartości Karotenoidów w warzywach lub produktach warzywnych Ocena jakości mielonej papryki na podstawie stopnia zabarwienia i zawartości laponoidów Analiza ilościowa Polifenole i barwników antocyjanowych metodą spektroskopową Oznaczenie stężenia jonów CI za pomocą elektrody Jonoselektywnej metodą krzywej wzorcowej Badanie wpływu kwaśnego opadu atmosferycznego na organizmy żywe i materiały Kolorymetryczne oznaczenie azotanów(V) metodą krzywej wzorcowej zgodnie z normą PN-82/C-0576/08 Oznaczenie zawartości formaldehydu w płytach meblowych Spektroskopia w podczerwieni w analizie związków organicznych Chromatograficzna identyfikacja i oznaczenie konserwantów i dodatków smakowych w napojach chłodzących Metody klasyczne Pośrednie oznaczenie siarczanów(VI) metodą miareczkową Oznaczenie twardości wody Oznaczenie chlorków metodą miareczkową Mohra Wzór sprawozdania Załącznik 1. Wielokrotności i podwielokrotności Załącznik 2. Sposoby wyrażania stężeń Załącznik 3. Gęstości stałe dielektryczne wybranych cieczy Załącznik 4. Refrakcje molowe atomów i wiązań la linii D widma sodowego Załącznik 5. Wybrane stałe fizykochemiczne Załącznik 6. Skróty popularnych technik analitycznych Literatura

Skip to content