[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Postawy nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Szkolnictwo wyższe w dobie społeczeństwa informacyjnego
1.1. Istota procesu kształcenia w aspekcie technologicznej transformacji społecznej
1.2. Model rozwoju technologii informacyjnych w szkolnictwie wyższym
1.3. Kluczowe wyzwania szkolnictwa wyższego w społeczeństwie wiedzy
2. E-learning jako uzupełniająca forma kształcenia akademickiego
2.1. E-learning w edukacji – analiza zjawiska
2.2. Koncepcje uczenia się w aspekcie e-learningu
2.3. Technologie e-learningowe w kształceniu akademickim w Polsce
2.4. Rola nauczyciela akademickiego w kształceniu e-learningowym
3. Postawy nauczycieli akademickich wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia akademickiego
3.1. Eksplikacja pojęcia „postawa”
3.2. Komponenty postaw wobec wykorzystywania e-learningu w szkole wyższej
3.2.1. Komponent poznawczy postawy nauczycieli wobec e-learningu
3.2.2. Komponent emocjonalny postawy wobec e-learningu
3.2.3. Komponent behawioralny postawy wobec e-learningu
3.3. Klasyfikacja postaw wobec e-learningu
4. Badanie postaw nauczycieli akademickich wobec e-learningu
4.1. Organizacja i przebieg badań
4.2. Komponent poznawczy postaw nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej w świetle badań własnych
4.2.1. Analiza komponentu poznawczego postaw wobec e-learningu na podstawie zagadnień teoretycznych
4.2.2. Analiza komponentu poznawczego postaw wobec e-learningu na podstawie zagadnień z zakresu projektowania kursu
4.2.3. Analiza komponentu poznawczego postaw wobec e-learningu na podstawie zagadnień z zakresu administrowania kursem
4.3. Komponent emocjonalny postaw nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej w świetle badań własnych
4.3.1. Analiza komponentu emocjonalnego w kontekście realizacji procesu kształcenia za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.3.2. Analiza komponentu emocjonalnego w kontekście komunikacji za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.3.3. Analiza komponentu emocjonalnego w kontekście rozwoju naukowego za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.3.4. Analiza komponentu emocjonalnego w kontekście pozyskiwania treści kształcenia za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.3.5. Analiza komponentu emocjonalnego w kontekście zarządzania technologiami e-learningowymi
4.4. Komponent behawioralny postaw nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej w świetle badań własnych
4.4.1. Analiza komponentu behawioralnego postawy nauczycieli akademickich w kontekście realizacji procesu kształcenia za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.4.2. Analiza komponentu behawioralnego postawy nauczycieli akademickich w kontekście komunikacji ze studentami za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.4.3. Analiza komponentu behawioralnego postawy nauczycieli akademickich w kontekście rozwoju naukowego za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.4.4. Analiza komponentu behawioralnego postawy nauczycieli akademickich w kontekście pozyskiwania treści kształcenia za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.4.5. Analiza komponentu behawioralnego postawy nauczycieli akademickich w kontekście zarządzania procesem kształcenia za pośrednictwem technologii e-learningowych
4.5. Uogólnienie wyników badań
Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Skip to content