[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   WSTĘP   Część I WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ PSYCHOPATOLOGII 1. Rys historyczny 2. Pojęcie normalności w dziedzinie zdrowia psychicznego 2.1. Normalność w ujęciu statystycznym 2.2. Normalność w ujęciu rozwojowym 2.3. Normalność w ujęciu społeczno-kulturowym 3. Koncepcyjne modele psychopatologii 3.1. Model biomedyczny 3.2. Model psychologiczny 3.3. Model biopsychospołeczny 4. Systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych 5. Zaburzenia zachowania w ogólnej populacji dzieci i młodzieży 6. Wiek życia a zaburzenia zachowania 6.1. Od 0 do 2. r.ż. 6.2. Od 2. do 5. r.ż. 6.3. Od 6. do 12. r.ż. 6.4. Od 12. do 18. r.ż.   Część II PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PSYCHOPATOLOGII OGÓLNEJ A. Objawy zaburzeń psychicznych 1. Zaburzenia procesów poznawczych 1.1. Objawy zaburzeń procesów spostrzegania 1.2. Zaburzenia myślenia 2. Zaburzenia pamięci 3. Zaburzenia uwagi 4. Zaburzenia procesów emocjonalnych 5. Zaburzenia psychomotoryczne 5.1. Ilościowe zaburzenia psychomotoryczne 5.2. Jakościowe zaburzenia psychomotoryczne B. Zespoły zaburzeń psychicznych 1. Zespoły zaburzeń psychicznych o podłożu organicznym 1.1. Niepełnosprawność intelektualna (dawniej: upośledzenie umysłowe) 1.2. Zespół otępienny (demencja) 1.3. Zaburzenia osobowości uwarunkowane organicznie (charakteropatie, encefalopatie) 1.4. Zespoły zaburzeń pamięci (amnestyczne) 1.5. Zespoły zaburzeń świadomości 2. Zespoły zaburzeń afektywnych 2.1. Zespół depresyjny 2.2. Zespół maniakalny 3. Zespoły schizofreniczne 3.1. Zespół katatoniczny 3.2. Zespół paranoidalny (urojeniowo-omamowy) 3.3. Zespół hebefreniczny 4. Zespół paranoiczny 5. Zespół parafreniczny 6. Zespoły reaktywne psychotyczne 7. Zespoły nerwicowe 7.1. Zespoły lękowe w postaci fobii 7.2. Inne zaburzenia lękowe 7.3. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw) 7.4. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne 7.5. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) 7.6. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną 7.7. Inne zaburzenia nerwicowe 8. Zaburzenia osobowości 8.1. Definicje i podejścia do zaburzeń osobowości 8.2. Ogólne i szczegółowe kryteria diagnostyczne 8.3. Trudności w diagnozowaniu zaburzeń osobowości   Część III WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOPATOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ WIEKU ROZWOJOWEGO A. Zaburzenia okresu wczesnodziecięcego 1. Zaburzenia neurorozwojowe 1.1. Niepełnosprawność intelektualna 1.2. Zaburzenia spektrum autyzmu 1.3. Zespół Aspergera 1.4. Zespół Retta 2. Specyficzne zaburzenia rozwoju dziecka 2.1. Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych 2.2. Zaburzenia w komunikowaniu się 2.3. Zaburzenia emocjonalne 2.4. Zaburzenia psychomotoryczne 2.5. Zaburzenia odżywiania się (jedzenia) 2.6. Zaburzenia kontroli wydalania 2.7. Zaburzenia psychoseksualne 2.8. Zaburzenia z tikami 3. Zaburzenia lękowe u dzieci 3.1. Zaburzenia lęku uogólnionego 3.2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 3.3. Zaburzenia fobiczne 3.4. Zaburzenie lęku separacyjnego 3.5. Mutyzm wybiórczy 4. Zaburzenia psychotyczne 4.1. Schizofrenia dziecięca 4.2. Zaburzenia afektywne B. Zaburzenia wieku adolescencji 1. Zaburzenia afektywne u młodzieży 1.1. Epizod depresyjny (duża depresja, depresja jednobiegunowa) 1.2. Dystymia (uporczywe zaburzenie depresyjne) 1.3. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe 1.4. Zaburzenia afektywne a samobójstwa u młodzieży 2. Zaburzenia jedzenia (odżywiania się) 2.1. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) 2.2. Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa) 3. Zaburzenia zachowania (postępowania) 3.1. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ZOB) 3.2. Zaburzenia kontroli zachowania (ZKZ) 4. Zespoły uzależnienia od substancji psychoaktywnych BIBLIOGRAFIA

Skip to content