[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Pojęcia i skróty
1. Wprowadzenie
2. Cele i zadania treningu zdrowotnego
3. Wybrane zagadnienia z metodyki zajęć w treningu zdrowotnym
4. Programowanie treningu zdrowotnego
4.1. Kontrola i diagnozowanie treningu zdrowotnego
4.2. Diagnozowanie aktywności fizycznej
4.3. Znaczenie ćwiczeń funkcjonalnych i stabilizacyjnych
4.4. Istota i znaczenie rozgrzewki w treningu zdrowotnym
4.5. Podstawowe formy zajęć w treningu zdrowotnym
5. Zagrożenia związane z treningiem zdrowotnym
6. Żywienie w treningu zdrowotnym

Skip to content