[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Poezja polska na obczyźnie, t. 1, 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

NOMINACJA do II etapu konkursu na najlepszą książę akademicką Atena 2006 na XIII Targach Książki Akademickiej Atena.

Publikacja zawiera zbiór tekstów podejmujących próbę rekonstrukcji szerokiego obrazu liryki polskiej tworzonej poza krajem po 1939 roku. Składa się z dwu tomów, w których zaprezentowano zarówno tematykę syntetyczną, typologizację zjawisk, rozważania o sytuacji czy wyznacznikach poezji emigracyjnej, jak również szczegółową, dotyczącą pojedynczych poetów, analiz ich utworów, poetyk i charakterystycznych motywów.

Tom 1
Spis treści: Słowo wstępne, Bogdan Czaykowski – Poetyki indywidualne w poezji emigracyjnej a kategoria emigracyjności, Marian Kisiel – Skamander i Awangarda? O próbach typologii poezji polskiej na obczyźnie po roku 1939, Leokadia Hull – “Nie dla mnie zbudowano ratusz, port…” Swojskość i obcość z perspektywy emigracji i podróży, Dorota Heck – Duchowość jako motyw w poezji emigracyjnej. Zarys problemu, Jerzy Gizella – Nostalgia…, i co poza nią?, Kazimierz Adamczyk – Holokaust w polskiej poezji emigracyjnej, Maria Kalczyńska – Polscy poeci lat dziewięćdziesiątych XX w. w wielokulturowych Niemczech, Wojciech Lizęga – Kanada polskich poetów. Szkice z natury, Jan Wolski – Poeci polscy w Toronto. Następna generacja, Adam Bobryk – Prasa polskojęzyczna jako ośrodek ruchu poetyckiego na Litwie po II wojnie światowej, Tomasz Cieślak – O liryce polskojęzycznej w Izraelu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Anna Duraj –Wolność, człowiek i ziemia – “Podzwonne za kaprala Szczapę ” Kazimierza Wierzyńskiego, Zbigniew Andres – Ogniwa tradycji. Poezja Kazimierza Wierzyńskiego, Janusz Pasterski – Wątki kulturowe w poezji Bronisława Przyłuskiego, Barbara Czarnecka – O politycznej jednoznaczności poezji publikowanej na łamach “Jestem Polakiem”, Zenon Ożóg – Modlitwa poetycka emigrantów w latach 1939–1945, Ewa Baniecka – Próby budowania tożsamości na obczyźnie. Poetycki zapis tęsknot wspólnotowych w dwóch wierszach Aleksandra Wata, Jolanta Pasterska – Pejzaż ziemi utraconej w “Pamiętniku poetyckim” Andrzeja Chciuka, Zofia Bartecka-Prorok – “Daleka na cztery wiatry to droga…” Pejzaż mentalny w emigracyjnej liryce Beaty Obertyńskiej, Arkadiusz Morawiec – Poezja Zofii Romanowiczowej – granice obczyzny, Indeks nazwisk (oprac. J. Wolski), Notki o autorach.

Tom 2
Spis treści: Robert Mielhorski – “Jedynie autentyczna teraźniejszość…” Dzieciństwo w poezji Bogdana Czaykowskiego, Adam Czerniawski – Trzy “religijne” wiersze Bogdana Czaykowskiego, Maria Magdalena Rudiuk – Bogdan Czaykowski – obywatel świata: ziemiec, Magdalena Rabizo-Birek – “Sztukmistrz” czy “prymityw”? Tradycja kultury w poezji Adama Czerniawskiego, Beata Tarnowska – Bezdomność i wykorzenienie. O motywie Ahaswera w poezji Andrzeja Buszy, Alicja Jakubowska-Ożóg – Motywy biblijne w poezji Janusza A. Ihnatowicza, Piotr Sobolczyk – Jana Darowskiego dwie polemiki z Białoszewskim, Andrzej Gałowicz – Sytuacja emigranta w świetle wczesnej poezji Jana Rostworowskiego, Magdalena Piotrowska – Miłosz w kręgu “Kontynentów”, Przemysław Dakowicz – Wygnanie jako sytuacja egzystencjalna w poezji Czesława Miłosza, Jan Frankowski – Ameryka po raz pierwszy. Ameryka Miłosza 1946–1950, Aleksander Fiut – Spotkania poetów: Czesław Miłosz i Tomas Venclova, Andrzej Sulikowski – Wiersze Czesława Miłosza w pamięci młodych pokoleń, Anna Wal – “Odpowiedz ludziom”. Poezja Irit Amiel, Marta Mroczkowska – Odys dwudziestego wieku. Kilka uwag na temat problematyki egzystencjalnej w poezji Zdzisława Marka, Paweł Tański – “Poeta znaczącej codzienności” i bólu. Późne wiersze Czesława Bednarczyka, Stanisław Stabro – “Wygnanie z raju”. O emigracyjnej liryce Arnolda Słuckiego, Zofia Zarębianka – Aspekty metafizyczne w emigracyjnej poezji pokolenia Nowej Fali. Barańczak. Zagajewski, Renata Jagodzińska – Samotność, alienacja, oddalenie. Problematyka egzystencjalna w poezji Adama Zagajewskiego, Anna Jamrozek-Sowa – “…i tam gdzie mnie nie posiało do słońca wyciągam gałęzie”. Przyroda w poezji Anny Frajlich, Monika Szabłowska – Wyobcowanie i poszukiwanie w emigracyjnej poezji Henryka Grynberga, Agata Paliwoda – “Nie mamić sielankami”. Uwagi o poezji Jerzego Gizelli, Indeks nazwisk, Notki o autorach.

Skip to content