[wcas-search-form]

30.45 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    SPIS TREŚCI   Słowo wstępne Część I Fenomen pogranicza   Stanisław Uliasz, Współczesne zainteresowania problematyką pogranicza Adam Orłowski, Pogranicze – Kresy – Bieszczady Dominika Izdebska-Długosz, O błędach rodzaju gramatycznego w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych Anna Niewolak-Krzywda, Regionalista. O Marku Czarnocie   Część II Pogranicze w literaturze   Aleksandra Smusz, Kryzys tradycyjnej kultury kresowego miasteczka w „Ulicy Krokodyli” Brunona Schulza Maciej Sabal, świadectwa kresowości w utworach Zygmunta Haupta oraz Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego Joanna Jabłońska, „Piękna, piękna to kraina!…” – Kresy południowo-wschodnie dawnej Rzeczypospolitej w twórczości Marii Bartusówny Grzegorz Gądek, Sakralizacja codzienności – „Stara pieśń na Binnarową” Mirona Białoszewskiego Paweł Szczyrek, Pogranicze a problem tożsamości w prozie Mariana Pankowskiego Wiesław Setlak, Uniwersum i lokalność w kulturowym obrazie liryki Bohdana Ihora Antonycza Anna Fiedeń, Poeta zaniepokojony. „Bogom tej prowincji” Janusza Szubera w perspektywie pytań kulturowych Stephena Greenblatta Beata Pocica, Historia ziemi sanockiej poezją pisana. „Apokryfy i epitafia sanockie” Janusza Szubera Natalia Chrapek, Dziennik włóczykija. Rzecz o pograniczu polsko-słowackim na podstawie „Dukli” Andrzeja Stasiuka Justyna Bieniek, Obraz Bieszczadów w legendach i opowieściach Andrzeja Potockiego Stanisław Dłuski, Poezja Podkarpacia po 1989 roku. Glosa o ideach i wartościach   Część III Pogranicze kulturowo-historyczne   Marzena Bieszczad, Z wizytą na wschodzie Podkarpacia – o ludowych obrzędach pogranicza Joanna Gościńska, Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko-ukraińskiego Maria Topolewicz, Sztuka cerkiewna w podkarpackim krajobrazie Izabela Zahaczewska, Polski „Dziki Zachód” – Bieszczady XX wieku w świetle pamiętników pierwszych osadników Agnieszka Przystaś, śladami Aleksandra Fredry, czyli o południowo-wschodniej części Podkarpacia i obwodzie lwowskim słów kilka Barbara Trygar, „Lengyel, Magyar – két jó barát”. Krosno jako intermonde polsko-węgierskiej kultury Bartosz Pasterski, Uzdrowiska Podkarpacia, czyli o klimacie, kulturze i obyczajach w przygranicznych zdrojach (do 1939 roku) Krzysztof Jakub Sacała, Wokół warowni chłopskich. Przyczynek historyczno-etymologiczny do szkicu o pograniczu polsko-ruskim   Indeks osób

Skip to content