[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pogranicze kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog)

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: Oksana Weretiuk – Wstęp, Edward Kasperski – Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne, Oksana Weretiuk – Kategoria pogranicza i jej galicyjskie kody, Jan Watrak – Regionalizm w wieku globalizacji, Andrzej Fabianowski – Wielokulturowość w biografii Wacława Rzewuskiego, Katarzyna Lachowicz – Polacy, Ukraińcy, Ormianie. Tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara-Sołtana), Walerij Kornijczuk – W naimach u susidiw. (O pracy Iwana Franki w „Kurierze Lwowskim”), Mychajło Hnatiuk – Ukraińsko-żydowskie stosunki kulturalne w Galicji: koncepcja Iwana Franki, Anna Choma – Dekonstrukcja stereotypu Polaka: obraz Lwowa w powieści historycznej Romana Iwanyczuka, Ihor Nabytowycz – Genius loci Drohobycza u schyłku epoki Habsburgów w pamiętnikach polskich i ukraińskich, Anna Wojciechowska – Bruno Schulz – mieszkaniec trzech światów, Brian R. Banks – Od macierzy do ojczyzny: galicyjska kolebka Brunona Schulza, Ludmiła Siryk – Neoklasycy kijowscy na pograniczach wielu kultur, Lech Aleksy Suchomłynow – Wieloetniczność regionu a pograniczność świata przedstawionego (na przykładzie wczesnej prozy Jarosława Iwaszkiewicza), Małgorzata Dubrowska – „Pismo i rana” w twórczości Zuzanny Ginczanki, Anna Wal – Galicja Wschodnia w prozie Herminii Naglerowej, Alicja Jakubowska-Ożóg – Historia i mit w Pieśni o Ukrainie Józefa Łobodowskiego, Andrzej Gałowicz – Romantyczne fascynacje Ukrainą w liryce Zygmunta Jana Rumla, Jolanta Pasterska – „Nie ma dla mnie na ziemi milszego widoku”. Obrazy Huculszczyzny w opowiadaniu Ucieczka Wita Tarnawskiego, Stanisław Kryński – Arkadia i żywioły Historii. O prozie wspomnieniowej Andrzeja Chciuka: Atlantyda – Ziemia księżycowa, Grażyna Maroszczuk – „Stryj nad Stryjem”. Galicja w rozmowach z Julianem Stryjkowskim, Marta Cuber – Rozkosz niepamięci. Imaginacyjne obrazy Ukrainy w ostatnich opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego, Joanna Bielska-Krawczyk – świat na granicy światów. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w perspektywie wielokulturowości, Izabela Patyk – „Tubylec i cudzoziemiec”. Dychotomia centrum/peryferie w esejach Czesława Miłosza, Elżbieta Mazur – „Ziemia pamięci” w esejach Zbigniewa Bieńkowskiego Przyszłość przeszłości, Agnieszka Nęcka – Pogranicza tożsamości w prozie polskiej po 1989 roku. O Nienawiści Stanisława Srokowskiego, Danuta Turczyńska – Stefan Chwin, Esther. Kronika wieku widziana przez pryzmat kilku narodowości żyjących w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, Iwona Wróbel – Pogranicza kulturowe w twórczości Olgi Tokarczuk, Magdalena Rabizo-Birek – Tomasza Różyckiego poetyckie podróże na Ukrainę, Natalia Liszczyńska – Realia galicyjskie w parabolicznych powieściach Pawła Przywary i Borysa Humeniuka, Anna Szecówka – Dialog kulturowy wyrzuconych z pamięci. I Bóg o nas zapomniał Andrzeja Kalinina, Małgorzata Czepiec-Sengelin – Echo powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej, Anna Warakomska – Eksploracja pogranicza w powieści Gustava Freytaga Soll und Haben, Rafał Pokrywka – Wielokulturowość w autobiografii Eliasa Canettiego, Grzegorz Jaśkiewicz – W okowach stereotypu, Anna Jamrozek-Sowa – Galicyjskie itinerarium. O imaginacyjnej podróży Martina Pollacka, Jan Wolski – Motywy galicyjskie w niemieckojęzycznej literaturze Szwajcarii, Jacek Grębowiec – Od egzorcyzmów do adoracji – o stosunku polskiej ludności Dolnego śląska do śladów niemczyzny, Agnieszka Filipkowska – Polak – ślązak – Niemiec, czyli o wyznacznikach tożsamości narodowej ślązaków w Niemczech, Anna Marcol – Prasa w polsko-niemieckim dialogu na przykładzie dwujęzycznego magazynu „Region” ze Zgorzelca, Magdalena Bąk – Temat przenikania kultur i tradycji w wybranych opowiadaniach Isaaca Bashevisa Singera, Małgorzata Martynuska – Irlandki w kraju i na emigracji – rola kobiety w rodzinie imigrantów irlandzkich w USA (1880–1910), Ulana Faryna – Specyfika pogranicza kulturowego w dramacie Desire Under the Elms Eugene O’Neilla jako problem przekładu na języki słowiańskie, Małgorzata Budzik – Pogranicze jako wartość. Uwagi o estetyce Tadeusza Kantora,  Olga Ciwkacz – Uroki tolerancji, czyli o życiu teatralnym Stanisławowa (1919–1939), Teresa Mazepa – Relacje międzyetniczne w lwowskich towarzystwach muzycznych w XIX i XX wieku, Krystyna Mihułka – „Tacy sami, a ściana między nami” – spotkania z Innością w regionach przygranicznych. Wizerunek sąsiadów w oczach Polaków, Krzysztof Żarna – Kwestia romska na Słowacji w dobie globalizacji, Krystyna Budzianowska – Współczesne podręczniki historii jako źródło wiedzy dzieci i młodzieży o zagadnieniach pogranicza, Indeks osób.

Skip to content