[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie sporu i jego typologia 1. Konflikt jako zjawisko poprzedzające spór. Pojęcie konfliktu, jego fazy i typologia 2. Spór zbiorowy jako jedna z odmian sporów pracy 2.1. Spór o prawa 2.2. Spór o interesy 2.3. Spór indywidualny a spór zbiorowy. Kryteria różnicowania ROZDZIAŁ II Standardy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego oraz standardy konstytucyjne 1. Wolność zrzeszania się jako jedno z podstawowych praw człowieka 2. Prawo do rokowań zbiorowych jako konsekwencja wolności zrzeszania się 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Standardy w zakresie prawa do rokowań zbiorowych w prawie międzynarodowym i europejskim 3. Konstytucyjne standardy w zakresie wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych 3.1. Konstytucyjne standardy w zakresie wolności zrzeszania się 3.2. Konstytucyjne standardy w zakresie prawa do rokowań ROZDZIAŁ III Strony sporu zbiorowego 1. Strona pracownicza sporu zbiorowego 1.1. Monopol związkowy w zakresie przedstawicielstwa pracowniczego w sporze zbiorowym 1.2. Reprezentacja strony pracowniczej w sporze zbiorowym w sytuacji pluralizmu związkowego 1.3. Rejestracja związku zawodowego a uprawnienia w zakresie wszczynania sporu zbiorowego 1.4. Reprezentatywność a strona pracownicza w sporze zbiorowym 2. Strona pracodawcza w sporze zbiorowym 2.1. Spór ponadzakładowy i spór zakładowy a strona pracodawcza 2.2. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i jego wpływ na spór zbiorowy ROZDZIAŁ IV Zakres przedmiotowy sporów zbiorowych 1. Uwagi wstępne 2. Warunki pracy jako przedmiot sporu zbiorowego 3. Warunki płac jako przedmiot sporu zbiorowego 4. świadczenia socjalne jako przedmiot sporu zbiorowego 5. Prawa i wolności związkowe jako przedmiot sporu zbiorowego ROZDZIAŁ V Charakterystyka pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych 1. Istota i cechy pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych 1.1. Uwagi wstępne 1.2. Pojęcie i charakterystyka rokowań 1.3. Pojęcie mediacji – jej cechy i rodzaje 1.4. Mediacja a koncyliacja 1.5. Cechy arbitrażu 2. Wszczęcie sporu zbiorowego i przebieg rokowań 3. Przebieg postępowania mediacyjnego 3.1. Rozpoczęcie mediacji. Wybór i desygnacja mediatora 3.2. Rola mediatora i przebieg postępowania mediacyjnego 4. Porozumienia kończące spór zbiorowy i ich charakter prawny 5. Przebieg postępowania przed kolegium arbitrażu społecznego Wnioski Literatura Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa Summary

Skip to content