[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pokolenia X i Y kompetencje społeczne, mediatyzacja codzienności

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

Indeks osobowy

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Elementy teorii pokoleń i charakterystyka pokoleń X i Y

1.1. Wprowadzenie w tematykę pokoleń
1.2. Uwarunkowania tworzenia się pokoleń
1.3. Pokolenia X i Y
1.3.1. Charakterystyka pokolenia X
1.3.2. Charakterystyka pokolenia Y
1.4. Wczesna i średnia dorosłość – aktualne okresy rozwojowe pokoleń X i Y
1.4.1. Wczesna dorosłość i zadania życiowe pokolenia Y
1.4.2. Średnia dorosłość i zadania życiowe pokolenia X
Rozdział 2. Kompetencje społeczne – pojęcie i uwarunkowania rozwoju
2.1. Znaczenie kompetencji w funkcjonowaniu człowieka
2.2. Definicje kompetencji społecznych
2.3. Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych
2.3.1. Dyspozycje instrumentalne w rozwoju kompetencji społecznych
2.3.2. Dyspozycje motywacyjne w rozwoju kompetencji społecznych
2.4. Rola treningu społecznego
2.5. Przywiązanie i pozycje życiowe a kompetencje społeczne
2.5.1. Rola przywiązania w rozwoju kompetencji społecznych
2.5.2. Pozycje życiowe – wyznacznik efektywnego funkcjonowania
2.6. Rodzaje kompetencji społecznych – przykłady
Rozdział 3. Wybrane aspekty mediatyzacji
3.1. Mediatyzacja jako proces i jej paradygmaty
3.2. Społeczeństwo sieci
3.3. Efekt mediatyzacji – społeczne nasycenie
3.4. Media i korzystanie z mediów
3.4.1. Media w komunikowaniu masowym i sieciowym
3.4.2. Wymiar temporalny i nawykowy korzystania z mediów
3.4.3. Motywy korzystania z mediów
Rozdział 4. Założenia metodologiczne badania
4.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze
4.2. Metoda, technika i narzędzia badawcze
4.3. Organizacja badania – gromadzenie danych
Rozdział 5. Analiza wyników badania
5.1. Kompetencje społeczne
5.1.1. Analiza wyników kwestionariusza PROKOS
5.1.2. Dyskusja wyników
5.2. Pozytywność wobec siebie i innych
5.2.1. Analiza wyników kwestionariusza KU
5.2.2. Stopień pozytywności wobec siebie i innych a poziom kompetencji społecznych
5.2.3. Dyskusja wyników
5.3. Mediatyzacja codzienności pokoleń X i Y
5.3.1. Wymiar temporalny korzystania z mediów
5.3.2. Wymiar nawykowy mediatyzacji
5.3.3. Dyskusja wyników
5.4. Mediatyzacja a kompetencje społeczne i stopień pozytywności wobec siebie i innych
5.4.1. Czas korzystania z mediów i siła nawyków medialnych a kompetencje społeczne
5.4.2. Czas korzystania z mediów i siła nawyków medialnych a stopień pozytywności wobec siebie i innych
5.4.3. Dyskusja wyników
Zakończenie
Literatura
Spis tabel, wykresów i rysunków
Aneks

Skip to content