[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile

Spis treści:
WSTĘP
POLSKA MNIEJSZOŚĆ NAD MORZEM AZOWSKIM:
STUDIA I OPRACOWANIA
Berdiańsk częścią obwodu zaporoskiego Polacy na tle innych mniejszości narodowych na terenie obwodu zaporoskiego
Stan obecny języka polskiego w regionie
Zarys historii kościoła katolickiego w kontekście współczesnych tendencji językowych
Specyfika tożsamości Polaków w Berdiańsku
POLSKIE KULTURALNO-OŚWIATOWE TOWARZYSTWO „ODRODZENIE” W DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
Formalno-prawne aspekty funkcjonowania PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku
Dokument 1. Ukraińsko-Polskie Towarzystwo w Berdiańsku. Drzwi otwarte dla wszystkich
Dokument 2. Statut Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”
Dokument 3. Statut Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku
Dokument 4. Przykładowy protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” nr 33 w dniu 15.XII.2001
Dokument 5. Plan działalności PKOT „Odrodzenie” na rok 2004 zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 16 października 2003 r.
Dokument 6. Plan działalności PKOT „Odrodzenie” na rok 2007 zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 10 listopada 2006 r.
Dokument 7. Sprawozdanie z rajdu członków Związku Młodzieży Polskiej w Berdiańsku na Krym 15-22 czerwca 2001 r.
Dokument 8. Sprawozdanie z II Forum „Ukraina na drodze integracji europejskiej” 10-14 lipca 2001 r.
Dokument 9. Sprawozdanie z letnich kolonii zorganizowanych w lipcu – sierpniu 2003
Dokument 10. Sprawozdanie z działalności PKOT „Odrodzenie” za rok 2004
Dokument 11. Przykładowe sprawozdanie z akcji letniej za rok 2005
Dokument 12. Sprawozdanie z polsko-ukraińskiego Forum w roku 2006
Dokument 13. Przykładowa korespondencja w sprawie środków finansowych na działalność. Z działalności organizacyjnej i naukowej
Dokument 14. Oficjalny dokument (Umowa) potwierdzający współpracę pomiędzy Berdiańskim Uniwersytetem Managementu i Biznesu a Uniwersytetem Rzeszowskim
Dokument 15. Przykładowe porozumienie o powołanie Międzynarodowego Polsko-Ukraińskiego Programu Kształcenia w Zakresie Ekonomii
Dokument 16. Związek Naukowców Polskich w Berdiańsku
Dokument 17. „Odrodzenie” w opuszczonym kurorcie
Dokument 18. Polacy w Berdiańsku i nie tylko
Dokument 19. Strona Internetowa „Odrodzenia”
Dokument 20. Polacy na świecie. Rozmowa z Lechem A. Suchomłynowem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w Berdiańsku na Ukrainie
Dokument 21. Dziesięciolecie PKOT „Odrodzenie”
Dokument 22. Koło Bukowińczyków w Berdiańsku
Dokument 23. „Polska kultura z elementami etnografii” – jest to nowy przedmiot wprowadzony od bieżącego roku, który będzie wykładany w Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości
Dokument 24. Polacy wiążą swą przyszłość z Europą
Dokument 25. Początek września – fora, festiwal, seminarium
Dokument 26. Polsko-ukraińskie partnerstwo
Dokument 27. Wysepka Europy na Ukrainie
Dokument 28. Szkoła na Uniwersytecie
Dokument 29. Delegacja polskich uczonych odwiedziła Berdiańsk
Dokument 30. Delegacja polskich uczonych w Berdiańsku
Dokument 31. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku
Dokument 32. Bukowina w miniaturze
Dokument 33. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: Panel pt. „Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu”
Dokument 34. Recenzja monografii Lecha Suchomłynowa pt. „Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe w prozie Jarosława Iwaszkiewicza: topika i funkcjonalność” autorstwa prof. dr hab. Stanisława Uliasza
Dokument 35. Tomy prac naukowych pt. „Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje”
Dokument 36. Recenzja monografii Lidii Antoszkinej, Aleksandra Hadynki, Heleny Krasowskiej, Piotra Syhedy, Lecha Suchomłynowa pt. „Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia polilogu” autorstwa prof. dr hab. Eugeniusza Kłoska
Dokument 37. Działalność Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku   Na drogach współpracy
Dokument 38. Zjazd Młodzieży w Berdiańsku
Dokument 39. Dotknąć sercem do Ojczyzny
Dokument 40. Powstało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
Dokument 41. Ogólnoświatowy Kongres Polaków
Dokument 42. W poszukiwaniu Berdiańska: „Ogniem i mieczem” ….
Dokument 43. Nie po raz pierwszy oni w Berdiańsku
Dokument 44. Znów razem Berdaińsk i Bielsko-Biała
Dokument 45. Staż w Polsce
Dokument 46. „Pomarańczowa” Polska
Dokument 47. Film o Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie”
Dokument 48. Jedność w różnorodności
Dokument 49. Kultura Polska w Berdiańsku
Dokument 50. Dni miasta Berdiańska
Dokument 51. …Ale święto się odbyło
Dokument 52. Dni kultury polskiej w Charkowie
Dokument 53. Gwiazda Berdiańska
Dokument 54. Konsul RP był gościem Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie”
Dokument 55. Polski konsul gości w Berdiańsku
Dokument 56. Wpis Konsula Generalnego RP w Charkowie Michała Żórawskiego i jego małżonki Barbary do księgi pamiątkowej Domu Polskiego w Berdiańsku
Dokument 57. List pożegnalny Konsula Generalnego RP w Charkowie Michała Żórawskiego po zakończeniu jego misji na Ukrainie
Dokument 58. Sytuacja na Ukrainie Oświadczenie Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie”
Dokument 59. „Pomarańczowe” protesty trwają (28.11.2004)
Dokument 60. Ukraina: Polacy Berdiańska popierają pomarańczową rewolucję
Dokument 61. Nadesłano na adres internetowy redakcji strony „Odrodzenia”
Dokument 62. „Pomarańczowa Rewolucja” początek społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie
Na niwie kultury
Dokument 63. Nad Morzem Azowskim
Dokument 64. W Domu Polskim
Dokument 65. Dni Kultury Polskiej – 2003
Dokument 66. Dni Kultury Polskiej – 2001
Dokument 67. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: listy i życzenia
Dokument 68. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: Koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
Dokument 69. Polska klasyka na Dzień Zakochanych
Dokument 70. Boże narodzenie w Domu Polskim
Dokument 71. Festiwal. Chopin i sam zacząłby walca
Dokument 72. Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: wystawa dzieł Alfreda Lucjana Fedeckiego
Dokument 73. Z okazji Roku Polski na Ukrainie
Dokument 74. Za wolność naszą i waszą!
Dokument 75. Projekt opieki nad wychowankami Polskiego Pochodzenia w Berdiańskim domu dziecka
Dokument 76. Apel w sprawie sierot polskiego pochodzenia wystosowany przez Zarząd Główny PKOT „Odrodzenie”
Dokument 77. W sprawie sierot polskich list od Konsula Generalnego RP w Charkowie
Dokument 78. Listy krewnych sierot polskich w Berdiańsku
Dokument 79. Podziękowanie prasowe od dzieci polskich dla ich przyjaciół
Dokument 80. Z Berdiańska do Borka Starego
Dokument 81. Pielgrzymi z Ukrainy
Dokument 82. Wspomnienia Olgi Bondarewej, styczeń 2000 r.
Dokument 83. List Ojca Szymona Niezgody z Borku Starego do L. A. Suchomłynowa z 4 grudnia 1996 r.
Dokument 84. Ostatnie spojrzenie
Dokument 85. Relacje z pobytu w Berdiańsku
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ ILUSTRACJI
WYKAZ ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH I SCHEMATÓW
WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ

Зміст:
ВСТУП   ПОЛЬСЬКА МЕНШИНА НА УЗБЕРЕЖЖІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ФАКТИ
Бердянськ як складова частина Запорізької області Поляки на тлі інших національних меншин на терені Запорізької області Нинішній стан польської мови в регіоні Нарис історії католицького костелу в контексті сучасних мовних тенденцій Специфіка ідентичності поляків у Бердянську
ПОЛЬСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО „ВІДРОДЖЕННЯ” У ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ
Формально-правові аспекти функціонування ПКОТ „Відродження” у Бердянську
Документ 1. Українсько-польське товариство у Бердянську. Двері відкриті для всіх
Документ 2. Статут Польського культурно-освітнього товариства „Оdгоdzеnіе”  („Відродження”)
Документ 3. Положення про діяльність Полонійного об’єднання лікарів
Документ 4. Приклад протоколу засідання правління Польського культурно-освітнього товариства „Відродження” № 33 від 15.XII.2001
Документ 5. План роботи ПКОТ „Відродження” на 2004 рік, затвердженого Правлінням на засіданні 16 жовтня 2003 р.
Документ 6. План заходів ПКОТ „Відродження” на 2007 рік, затвердженого Правлінням на засіданні 10 листопада 2006 р.
Документ 7. Звіт про організацію рейду членів польської спілки молоді в бердянську до Криму 15-22 червня 2001 р.
Документ 8. Звіт про проведення II Форуму „Україна на шляху європейської інтеграції” 10–14 липня 2001 р.
Документ 9. Звіт про організацію літнього відпочинку дітей у липні –серпні 2003 року
Документ 10. Звіт про діяльність ПКОТ „ВІДРОДЖЕННЯ” за 2004 рік
Документ 11. Приклад звіту про організацію літнього відпочинку дітей 2005 рік
Документ 12. Звіт про проведення польсько-українського форуму – 2006 рік
Документ 13. Приклад кореспонденції щодо фінансування діяльності ПКОТ „Відродження”   Організаційна й наукова діяльність
Документ 14. Офіційний документ (угода) про співробітництво між Бердянським університетом менеджменту і бізнесу та Жешувським університетом
Документ 15. Приклад угоди щодо реалізації українсько-польських програм спільної підготовки фахівців
Документ 16. Про Спілку польських науковців у Бердянську
Документ 17. „Відродження” у полишеному курорті
Документ 18. Поляки у Бердянську і не тільки
Документ 19. Сайт „Відродження”

Skip to content