[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polacy i ich „sąsiedzi”

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Słowo wstępne
Ewa Baryła, Polacy i Ukraińcy w Przemyślu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku
Mykola Bondaryev, Polska inność wobec swojskości regionalnej na przykładzie Polaków z Berdiańska
Wioleta Brej, Relacje polsko-łemkowskie po 1989 roku na przykładzie działalności Zjednoczenia Łemków w Gorlicach
Weronika Gącerz, Antagonizmy polsko-ukraińskie przed wybuchem wojny o Lwów i Galicję (Małopolskę) Wschodnią 1918–1919
Daniel Haník, Grupy rekonstrukcji historycznej w Polsce. Alternatywny sposób przekazu historii
Wioleta Kaźmierska, Ludność romska w świetle spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku
Ewelina Wioletta Klimczak, Sąsiad – wróg czy przyjaciel? Międzyetniczne i międzykulturowe relacje Polaków z sąsiadami na przykładzie Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 roku
Grzegorz Krzysztof Krzeszowski, Życie codzienne i obrzędowość Rzeszowiaków na etnicznym pograniczu polsko-ruskim 1900–1939
Beata Łuszczak, Tatarzy polscy. Historia, kultura, tradycja
Adrian Nieckarz, Galicja Wschodnia w polsko-ukraińskich dążeniach niepodległościowych 1918–1919
Bartosz Pasterski, Wiosna Ludów na Węgrzech 1848–1849 w wybranych pamiętnikach polskich
Joachim Popek, „Swój” czy „obcy”? Stosowanie indygenatu w Galicji na przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk
Joanna Elżbieta Potaczek, Pomoc niesiona ludności żydowskiej Przemyśla w okresie holocaustu na przykładzie Stefanii Podgórskiej-Burzmińskiej, sprawiedliwej wśród narodów świata
Karol Stankiewicz, Związki handlowe Małopolski i zachodnich terenów województwa ruskiego ze Słowacją w średniowieczu i początkach epoki nowożytnej
Katarzyna Stukus, Polacy na Litwie w czasie II wojny światowej
Jolanta Ślęzak, Republika Federalna Niemiec w świetle karykatur opublikowanych w „Nowinach Rzeszowskich” w latach 1949–1958
Monika Tuszewicka, Żydzi i chrześcijanie w mieście prywatnym na przykładzie Sieniawy
Daniel Wójcik, Geopolityka prometeizmu w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz Wrona, Zapisy testamentowe mieszkańców Miejsca Piastowego z XVIII i I połowy XIX wieku

Skip to content