[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polacy w niepodległej Ukrainie. Analiza strukturalno-funkcjonalna

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Formalno-prawne aspekty funkcjonowania mniejszości polskiej w niepodległej Ukrainie
1.1. Zarys historii i demografii społeczności polskiej na Ukrainie
1.2. Prawa mniejszości narodowych w świetle aktów prawnych obowiązujących na terenie państwa
1.2.1. Zapisy ogólnopaństwowe
1.2.2. Zapisy w Konstytucji Autonomicznej Republiki Krymu
1.3. Prawa wyznaniowo-religijne mieszkańców Ukrainy
1.4. Szczególne zasady prawne wynikające z porozumień zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Ukraina
ROZDZIAŁ DRUGI
Instytucje polskie na Ukrainie (organizacja, przeobrażenia, działalność)
2.1. Ogólne założenia polityki państwa polskiego wobec Polaków na Ukrainie
2.2. Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne
2.3. Kierunki działalności polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie
2.4. Instytut Polski i jego działalność
ROZDZIAŁ TRZECI
Struktury organizacyjne Polaków na Ukrainie
3.1. Trudne początki
3.2. Koncepcje stratyfikacji organizacji polskich
3.3. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji polskich na Ukrainie
3.4. Życie organizacyjne
ROZDZIAŁ CZWARTY
Kościół rzymskokatolicki, struktura, rola, funkcje
4.1. Zarys dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie
4.2. Sytuacja wyznaniowa współczesnej Ukrainy
4.3. Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie 1991–2012
4.4. Działalność misyjna Kościoła rzymskokatolickiego
4.5. Działalność Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Baza materialna
ROZDZIAŁ PIĄTY
Cztery kręgi polityki Polaków na Ukrainie
5.1. Ukraina i jej podziały jako czynnik wpływający na położenie mniejszości polskiej
5.2. Ukraina a mniejszość polska – mniejszość polska a Ukraina
5.3. Kościół a diaspora polska – diaspora polska a Kościół
5.4. Polska a Polacy nad Dnieprem – Polacy nad Dnieprem a Polska
5.5. Wśród swoich
Zakończenie
Wykaz ilustracji, fotografii, map, tabel i schematów
Wykaz wykorzystanych źródeł i materiałów
Abstract
Резюме
Indeks osobowy
Aneks
I. Polskie struktury organizacyjne na Ukrainie, wg stanu na 31.12.2012
II. Strony www. polskich organizacji na Ukrainie, wg stanu na 31.12.2012

Skip to content