[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polacy za granicą – dokonania w sferze gospodarczej i społecznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Indeks osobowy

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom VI

Spis treści

Wstęp

Wielka Emigracja
Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmiosko-Mazurski)
W drodze na emigrację… Pruski system gospodarczy i społeczeostwo w oczach Polaków (czyli o doświadczeniu opuszczenia Polski)
Janusz Pezda (Uniwersytet Jagiellooski)
Polacy w społeczeostwie francuskim XIX wieku. Asymilacja czy wyobcowanie?
Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski)
Kwestia zatrudnienia i karier zawodowych uczestników Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863). Problematyka badawcza
Iwona H. Pugacewicz (Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université)
Modernizacja kształcenia narodowego na przykładzie ‘communitas’ polskiej szkoły emigracyjnej w Nancy
Hubert Chudzio (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Uwarunkowania projektu modernizacji armii egipskiej w latach trzydziestych XIX w. autorstwa gen. Henryka Dembioskiego

Modernizacja w świecie nauki i idei
Gabriela Besler (Uniwersytet Śląski)
Wpływ polskich logików na rozwój logiki matematycznej w Niemczech. Na podstawie korespondencji przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej z Heinrichem Scholzem w latach 1928–1956
Wiesław Wójcik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Jerzy Spława-Neyman jako współtwórca nowoczesnej statystyki matematycznej
Stanisław Domoradzki (Uniwersytet Rzeszowski)
Mark Kac (1914–1984) – twórca prężnego ośrodka naukowego z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w USA
Robert Ciborowski, Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku)
Emigracyjna zmiennośd ideowa Ferdynanda Zweiga
Teresa Sasioska-Klas (Uniwersytet Jagiellooski)
Wkład Floriana Znanieckiego w międzynarodowe badania porównawcze w naukach społecznych
Andrzej Pieczewski (Uniwersytet Łódzki)
Projekt Zjednoczona Europa. Działalnośd Józefa Hieronima Retingera na rzecz integracji europejskiej
Polscy inżynierowie na świecie – case studies
Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)
Polacy w czasie Wielkiej Emigracji. Inżynierowie żelaznych dróg i mostów (wkład w rozwój infrastruktury na świecie)
Sergiusz Leooczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Rola polskich inżynierów w budowie Kolei Transsyberyjskiej na przełomie XIX i XX wieku
Andrzej Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski)
W służbie postępu. Polscy inżynierowie na emigracji po II wojnie światowej.

Studium losów
Wkład Polaków w modernizację techniczną w XX–XXI wieku
Sławomir Kamosioski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Od architektury mostu do architektury komputera. Wkład migrantów z Polski w modernizację techniki na świecie
Edyta Czop (Uniwersytet Rzeszowski)
Polki-migrantki, które zmieniały oblicze świata
Maciej Franz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wkład Polaków w „modernizację” pola walki w czasie drugiej wojny światowej (aspekt lotniczy)
Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wielcy innowatorzy z Polski w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski)
Żeglarze bitów. Polacy, którzy zmieniają przestrzeo wirtualną

Skip to content