[wcas-search-form]

29.40 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Paweł Grata, Marek Delong, Wstęp Część pierwsza Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego   Andrzej Żebrowski, Polityka bezpieczeństwa państwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych Piotr Bajor, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego Rafał Wordliczek, Problemy bezpieczeństwa w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Libii w latach 1989–2001 Marek Delong, Główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w okresie pierwszej prezydentury Władimira Putina (2000–2008) Grzegorz Pawlikowski, Problem walki z terroryzmem w działalności OBWE po 2001 roku   Część druga Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej i państw członkowskich   Grzegorz Nycz, Bezpieczeństwo i demokracja: problem reżimów autorytarnych w polityce stabilizacji otoczenia międzynarodowego Unii Europejskiej Nataliya Antoniuk, Oksana Krayevska, Ukraine and the EU: problems and perspectives of relations in the framework of Association Agreement Izabela Oleksiewicz, Polityka antyterrorystyczna Zjednoczonego Królestwa na tle standardów Unii Europejskiej Paweł Korzeniowski, Najważniejsze kierunki reformy niemieckich sił zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku Anna Paterek, Pomoc rozwojowa jako instrument niemieckiej polityki bezpieczeństwa w obliczu wyzwań XXI wieku   Cześć trzecia Problemy bezpieczeństwa w Europie środkowej i Wschodniej   Jan Ryszard Sielezin, Bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe we współczesnej Europie środkowo-Wschodniej. Kontekst rosyjski Adam Kulczycki, Dominacja rosyjska na obszarze postradzieckim a bezpieczeństwo w Euroregionie Karpackim (polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji europejskiej) Marianna Gladysh, Ukraina w regionie Morza Bałtyckiego i Czarnego: bezpieczeństwo i polityka Rostyslav Romanyuk, Nataliya Romanyuk, Theoretical reconceptualization of international security of Ukraine Andrzej Zapałowski, Współpraca Mołdawii z Unią Europejską i jej wpływ na bezpieczeństwo europejskie w II połowie XXI wieku Krzysztof Żarna, „Szara strefa bezpieczeństwa”? Republika Słowacka a Sojusz Północnoatlantycki w latach 1995–1997   Część czwarta Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej   Ewa Orlof, Sprawa bezpieczeństwa polskiej granicy południowej (na odcinku słowackim) w 1938 i 1939 roku w ocenach dyplomatów II Rzeczypospolitej Włodzimierz Bonusiak, Polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku Sabina Olszyk, Zagrożenia i wyzwania polityki bezpieczeństwa Polski w świetle Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 z 2013 roku Magdalena Krzywda, Miejsce Niemiec w polskiej polityce bezpieczeństwa w I połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku Paweł Rybarczyk, Bezpieczeństwo Polski w kontekście doświadczenia bojowego zdobytego podczas współpracy i działań integralnych komponentów sił między-narodowych   Część piąta Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego   Mariusz Ruszel, Bezpieczeństwo gazowe Polski na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej Arkadiusz Machniak, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec zagrożeń godzących w podstawy ekonomicznego bezpieczeństwa państwa Sławomir Kamosiński, Przedsiębiorstwo w okresie transformacji: ochrona technologii produkcji, know-how i bezpieczeństwo socjalne załogi. Analiza mikroekonomiczna Mira Malczyńska-Biały, Prawo konsumentów do bezpieczeństwa – wybrane aspekty społeczno-prawne   Część szósta Polityka bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym   Tomasz Szyszlak, Strategie europejskich policji wobec wielokulturowości społeczeństwa Sabina Sanetra-Półgrabi, Rola komisji międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa obszarów przygranicznych Dorota Semków-Chajko, Rola jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce po 1989 roku Bartosz Wróblewski, Zagadnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w polityce monarchii jordańskiej

Skip to content