[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 1(14)2016, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY KRZYSZTOF PAŁECKI Wprowadzenie do dyskusji nad koncepcją opozycji politycznej ZBIGNIEW MACHELSKI Niektóre problemy związane z opozycją polityczną MIROSŁAW LAKOMY Opozycyjna rola nowych mediów w okresie postmodernizacyjnym MATEUSZ NIEĆ Czy istniała instytucja opozycji politycznej w demokracji bezpośredniej? (Analiza demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej) GRZEGORZ FORYŚ Ruchy społeczne. Pomiędzy oporem i opozycją? KRZYSZTOF ŁABĘDŹ Udział opozycji w realizacji funkcji ustawodawczej w Sejmie VII kadencji BOGUSŁAW KOTARBA Instytucjonalizacja opozycji politycznej we władzach gminy MICHAL KUBÁT Komunistyczna Partia Czech i Moraw – skuteczne połączenie protestu socjalnego i nacjonalistycznego MAŁGORZATA ŚWIDER Opozycja wewnątrzpartyjna w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w latach 1980–1982 RADOSŁAW ZYZIK Ocena działań opozycji parlamentarnej z punktu widzenia polityki prawa. Analiza zjawiska kontrprojektów ustaw TOMASZ LITWIN Krytyka polityki gospodarczej koalicji PO-PSL w „Gazecie Wyborczej” (2007–2015) AGATA TASAK Miejsce i rola Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w rzeczywistości społeczno-politycznej lat osiemdziesiątych w Polsce – problem opozycyjności koncesjonowanej   RECENJZE ANDRZEJ PIASECKI Demokracja lokalna w państwach Europy, red. Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska, Dom Wydawniczy ,,Elipsa”, Warszawa 2014, 370 ss.   SPRAWOZDANIA KAROL PIĘKOŚ Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2014/2015   Informacje dla Autorów

Skip to content