[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo nr 1(15)/2017, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY STANISŁAW MICHALCZYK Dziennikarstwo polityczne w perspektywie teoretycznej JACEK H. KOŁODZIEJ Narratologia w badaniach komunikacji politycznej. Metodologiczne przymiarki MARIUSZ KOLCZYŃSKI Stronniczość mediów w bipolarnym środowisku politycznym. Tygodnik „Polityka” w kampaniach wyborczych 2015 roku WOJCIECH FURMAN Dwa typy stowarzyszeń społecznych w publikacjach tygodnika „Polityka” MAREK MAZUR Partia Razem w prasie opiniotwórczej przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku PAWEŁ KUCA Liderzy i partie IV Rzeczpospolitej na łamach wybranych dzienników opinii w 2005 roku. Analiza badań KATARZYNA BRZOZA Kobiety świata polityki na okładkach wybranych polskich tygodników w latach 2014–2015 ADAM DROSIK Wykorzystanie portalu Twitter jako narzędzia w zarządzaniu problemowym (issue management) w obszarze polityki MONIKA KORNACKA-GRZONKA Rola mikroregionalnych portali internetowych w samorządowych kampaniach wyborczych 2010–2014 MAŁGORZATA POSYŁEK Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu politycznym WOJCIECH WCISEŁ Polskie media i medialne inicjatywy obywatelskie wobec napływu uchodźców i migrantów ŁUKASZ JĘDRZEJSKI Polska Kronika Filmowa w latach 1945–1968 jako medium partyjne. Zarys problemu YURIY ZALIZNYAK Russian world’s fundamentalism aggression against Ukraine as a challenge for modern journalism standards   RECENZJE KRZYSZTOF MATUSZEK Dariusz Juruś: W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. W perspektywie rothbardowskiej koncepcji własności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 322 ss. BOGUSŁAW KOTARBA Maria Wincławska, Barbara Brodzińska-Mirowska: Niewykorzystane szanse? Polskie partie polityczne w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 230 ss. Informacje dla Autorów

Skip to content