[wcas-search-form]

44.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 1(21)/2023, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
AGNIESZKA ARAUCZ-BORUC
Społeczeństwo młodych zagrożone suicydogennie
BOGDAN BARCZAK, MATEUSZ DRĄŻEWSKI
Umowa o partnerstwie gospodarczym nowym rozdziałem w stosunkach Unii Europejskiej z Japonią
MAGDALENA BIERZYŃSKA-SUDOŁ
Blogi – elektroniczne pamiętniki – nowoczesną formą utrwalania obrazu życia codziennego polskich emigrantów
URSZULA BRONISZ, KATARZYNA KUĆ-CZAJKOWSKA
„Praga uważa się za „naj…” – konkurencyjność regionów w Republice Czeskiej w kontekście pragocentryzmu
TOMASZ BROWAREK
Polityka etniczna państwa polskiego po 2011 roku w opiniach Komitetu Doradczego i Komitetu Ekspertów Rady Europy
JUSTYNA CIECHANOWSKA, KATARZYNA SZWED
Odpowiedź Polski i Litwy na kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią – próba porównania
KATARZYNA CZESZEJKO-SOCHACKA
Amendment to the act on civilian victims of war and the legal situation of children of war rape in Bosnia and Herzegovina
JOLANTA KĘPA-MĘTRAK
Stare medium w nowej szacie. Prasa w komunikacji lokalnej
TOMASZ KOZIEŁŁO
System ochrony Polski przed bronią masowego rażenia
PAWEŁ KUCA
Kapitał zagraniczny na rynku prasowym w regionie podkarpackim w latach 1993–2021: próba bilansu
JOANNA KULPIŃSKA
Formy manifestacji tożsamości lokalnej mieszkańców Podkarpacia w Stanach Zjednoczonych
DARIUSZ LATOSIEWICZ, BARTOSZ KOZICKI, MAREK MAGNISZEWSKI, MACIEJ TOŁWIŃSKI
The impact of crises in the 21st century on the railway transport sector in Poland in terms of economic security
PIOTR NARLOCH, TOMASZ SKRZYŃSKI
Methane emissions from elements of gas distribution networks and the energy security of EU countries in time of gas wars
AGNIESZKA PAZDERSKA
Tolerancja zachowań związanych z szerzeniem nienawiści w internecie w grupie młodych dorosłych: analiza empiryczna
WIESŁAWA PIĄTKOWSKA-STEPANIAK
Polonijna, amerykańska misja braci księdza Wincentego i Jana Barzyńskich
EWA POGORZAŁA
Status dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie” a wyzwania nauczania przedmiotów metodologicznych – wstępny zarys problemu
ANNA SIKORSKA
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w Polsce jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania
EWELINA WAŚKO-OWSIEJCZUK
Krytyczne spojrzenie na promowanie demokracji
MARCIN WICHMANOWSKI
Budowanie tożsamości chłopów w myśli politycznej i działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast
HENRYK WYRĘBEK
Zagrożenia hybrydowe bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Informacje dla autorów

Skip to content