[wcas-search-form]

18.36 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 2(15)/2017, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   MARCIN MARSZAŁEK Kompetencje wyłączne państwa członkowskiego UE w dziedzinie energetyki LIDIA GAWLIK, MONIKA PEPŁOWSKA Pomoc państwa dla górnictwa węgla kamiennego w świetle przepisów unijnych MARCIN TARNAWSKI Zmiany w mechanizmach cenotwórczych na europejskim rynku gazu ziemnego DOMINIK BRODACKI Współpraca gazowa Federacji Rosyjskiej z Rzeczpospolitą Polską MICHAŁ PASZKOWSKI Polskie projekty na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej PIOTR WIECZOREK Bezpieczeństwo energetyczne społeczności lokalnej ANDRZEJ K. PIASECKI Błędy, zaniechania i manipulacje polityków na przykładzie referendów w Polsce w 1996 i 2015 roku TOMASZ MASŁYK Aktywni obywatele – analiza porównawcza osób działających w organizacjach trzeciego sektora w Polsce WOJCIECH SZABACIUK Polityczne działania amerykańskiej Partii Demokratycznej od połowy XIX wieku do roku 1945 w ocenie reprezentantów szkoły austriackiej. Wstęp do analizy i interpretacji wybranych problemów RECENZJE   SABINA GRABOWSKA Bartłomiej Opaliński: Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Wydawnictwo ECE, Toruń 2013, 174 ss. Informacje dla Autorów

Skip to content