[wcas-search-form]

19.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 2(17)/2019, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   ŁUKASZ DULĘBA Deskryptywne i normatywne koncepcje ideologii   JOANNA CIEMIŃSKA O roli pisarza rozważanej w powiązaniu z instytucjami republikańskimi, czyli Germaine de Staël i polityczność literatury   PAULINA DEPCZYŃSKA Demokracja bezpośrednia, federalizm i neutralność jako wybrane uwarunkowania systemowe kształcenia politycznego w Szwajcarii   MAJA KOZŁOWSKA Proces decentralizacji i podział kompetencji w programowaniu i realizacji polityki publicznej w Hiszpanii na przykładzie Katalonii   KATARZYNA CYMBRANOWICZ Europa (bez) granic? – przyszłość strefy Schengen   ADAM JAKUSZEWICZ Międzynarodowa ochrona migrantów klimatycznych – w poszukiwaniu realistycznych rozwiązań   MAREK BRYLONEK Sytuacja bezpieczeństwa w Kosowie po 1998 roku z perspektywy Zachodu   ALEKSANDRA MURAT-BORS  Wpływ polskiego komponentu Aegis Ashore na relacje z USA i NATO jako de-terminanta bezpieczeństwa międzynarodowego KRZYSZTOF ŻARNA Dyskontynuacja systemu prawnopaństwowego i transformacyjnego Republiki Słowackiej w latach 1992–1994   RECENZJA   ARKADIUSZ MACHNIAK Krzysztof Mroczkowski: Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne kon-frontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Liba-nu w latach 1970–1985, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, 558 ss.   Informacje dla autorów

Skip to content