[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 2(20)/2022, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
MAREK BARĆ
Planning and organising protection of critical infrastructure
KATARZYNA BRZOZA-KOLORZ
O kobietach w wybranych polskich tygodnikach opinii
MIROSŁAW CZECH
Współpraca samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych
IWONA FLOREK
Transformacja systemu politycznego w świetle różnych koncepcji rozliczania przeszłości
ŁUKASZ JUREŃCZYK
Democratic backsliding as an obstacle in Polish-American cooperation in promoting democracy
PAWEŁ KUCA, RAFAŁ POLAK
Polityka informacyjna samorządu wojewódzkiego w Polsce w świetle prawa obywateli do informacji publicznej
MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY
Bezpieczeństwo konsumentów w kontekście programu polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 2020–2025
KRZYSZTOF MATUSZEK
Prawnoustrojowa instytucjonalizacja opozycji politycznej – analiza porównawcza
PAWEŁ OLBRYCHT
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w okresie sierpień-grudzień 2021 roku – możliwości prawne i podjęte działania
GRZEGORZ RADOMSKI
Problematyka samorządu w wybranych konstytucjach państw europejskich w okresie międzywojennym
DOMINIK SZCZEPAŃSKI
Integracja środowisk samorządowych w województwie podkarpackim na przykładzie inicjatywy społecznej „Wspólnota Samorządowa” w 2002 roku
MACIEJ TUREK
Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA
TOMASZ WARCHOŁ
Nowy model edukacji w społeczeństwie informacyjnym
ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI
Obrona totalna jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski
RECENZJE
KAMIL PIETRASIK
David B. Ottaway, Mohammed bin Salman: the Icarus of Saudi Arabia?, Lynne Rienner Publishers, Boulder-London 2021, 232 ss.
Informacje dla autorów

Skip to content