[wcas-search-form]

44.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 2(21)/2023, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
ALEKSANDRA CHYC, BOGUSŁAW KOGUT, NORBERT MALEC, AGATA TYBURSKA, Obecna polityka kulturalna Unii Europejskiej i jej wpływ na bezpieczeństwo kulturowe w regionie
BEATA CZECHOWSKA-DERKACZ, ANNA LUSIŃSKA, Twitter jako narzędzie komunikacji uczelni
WŁODZIMIERZ FEHLER, ILONA RYTEL-BANIAK, Policja jako instrument systemu bezpieczeństwa wewnętrznego V Republiki Francuskiej
JOANNA GUZIK, MACIEJ PLETNIA, JAN TKACZYŃSKI, Między niską dzietnością a wzrostem długości życia w Japonii. O podniesieniu wagi polityki demograficznej w okresie rządów Shinzō Abe 2012–2020
MONIKA KORNACKA-GRZONKA, Nowoczesne samorządy potrzebują mediów społecznościowych? O wykorzystywaniu nowych mediów przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego
KRYSTYNA LESZCZYŃSKA-WICHMANOWSKA, Prezydent RP w procedurze tworzenia Rady Ministrów w latach 1996–2005
RAFAŁ LEŚNICZAK, Inwazja Rosji na Ukrainę na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela”
KRZYSZTOF ŁABĘDŹ, Instytucja prezydenta w koncepcjach wysuwanych w Polsce w latach osiemdziesiątych
PRZEMYSŁAW MAJ, Ilościowa i jakościowa analiza wolności w programach zwycięskich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP w 2019 roku
PIOTR OLECHOWSKI, Z dziejów granicy PRL –ZSRR po II wojnie światowej. Wybrane przypadki kontrabandy oraz nielegalnego przekraczania linii granicznej
EWELINA PODGAJNA, The president, the superior, the leader: the head of the state in the political thought of the popular movement 1918–1939
GRZEGORZ RADOMSKI, PATRYK TOMASZEWSKI, Kierunki rozwoju badań nad myślą polityczną –wprowadzenie do omówienia problematyki
TOMASZ SOBECKI, Analiza stanowisk Jerzego Śliwowskiego i Leona Radzinowicza w dyskursie o genezie prawa penitencjarnego
KATARZYNA SZWED, Ochrona mniejszości narodowych w Republice Łotewskiej z perspektywy mniejszości polskiej –studium konstytucyjnoprawne
KAMIL TROJNAR, KRZYSZTOF TERESZKIEWICZ, Ocena użyteczności pisma Braille’a w kontekscie poprawy dostępności informacji, zapewnienia bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych konsumentów z dysfunkcją wzroku
KRYSTIAN TUCZYŃSKI, Społeczno-edukacyjne uwarunkowania wykorzystania kształcenia na odległość

TOMASZ WARCHOŁ, Edukacja pozaformalna wsparciem edukacji w społeczeństwie informacyjnym
MARCIN WICHMANOWSKI, Stronnictwa ludowe PSL Piast i PSL Wyzwolenie wobec wyboru pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
BARTOSZ WRÓBLEWSKI, Relacje władz Jordanii z muzułmańskim ruchem fundamentalistycznym za panowania AbdAllaha II. Z badań nad stabilnością monarchii arabskich
ROBERT ZAPART, Postępowania sprawdzające w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych jako zagrożenie dla niezależności Najwyższej Izby Kontroli oraz bezpieczeństwa politycznego państwa
ANDRZEJ ŻEBROWSKI, IZABELA SZKURŁAT, Wojna informacyjna w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (wybrane aspekty)
RECENZJE
TOMASZ RUDOWSKI, Agata Błoch, Wolni i zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, 472 ss
ANNA SZWED-WALCZAK, Jan Ryszard Sielezin, Metodologia badań społecznych. Definicje, terminy, pojęcia, Wydawnictwo Poligrafia Ad Rem, Jelenia Góra 2021, 248 ss
Informacje dla autorów

Skip to content