[wcas-search-form]

21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 3(14)/2016

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY AGNIESZKA PAWŁOWSKA Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych KATARZYNA RADZIK-MARUSZAK Network governance w fińskim samorządzie terytorialnym: naturalny stan rzeczy czy wyzwanie dla lokalnej demokracji? ROBERT KMIECIAK Samorząd gospodarczy a system decentralizacji administracji publicznej w Polsce MATEUSZ JĘCZAREK Jednostki samorządu terytorialnego – podmioty wewnętrzne czy zewnętrzne polityk publicznych? JUSTYNA ANDERS-MORAWSKA Orientacja rynkowa w dobrym współrządzeniu miastem w perspektywie urzędników samorządowych ANDRZEJ MISZCZUK Turystyka jako przedmiot planowania strategicznego administracji publicznej MAGDALENA MISZCZUK Polityka w zakresie podatków samorządowych w latach 1991–2016 ANITA RICHERT-KAŹMIERSKA Demograficzne starzenie się populacji jako wyzwanie dla samorządu gminnego – doświadczenia gmin województwa pomorskiego PAWEŁ GRATA Na drodze do publicznej służby zdrowia. Meandry polityki zdrowotnej Drugiej Rzeczypospolitej JOANNA FIGURA System ochrony zdrowia w Szwajcarii – doświadczenia i rekomendacje dla Polski PATRYCJA LIPOLD Assistant or employee – unregulated case of a deputy’s co-workers in Poland ARTUR STASZCZYK Wizja Unii Europejskiej w koncepcjach Prawa i Sprawiedliwości w świetle teorii międzyrządowych i ponadnarodowych   RECENZJE SABINA GRABOWSKA Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego, pod redakcją Anny Gąsior-Niemiec i Sylwii Pelc, ISBN 978-83-60507-18-6, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2015, 206 ss.   SPRAWOZDANIA RAFAŁ KOBIS Sprawozdanie z I międzynarodowej e-konferencji naukowej „Oblicza współczesnego terroryzmu / faces of modern terrorism”, Katowice 14–18 grudnia 2015 roku MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”, Lwów 16–18 czerwca 2016 roku   Informacje dla autorów

Skip to content