[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 3(15)/2017, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   MAREK CZAJA Miejskie partie prezydenckie w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA Niektóre polityczne skutki reelekcji włodarza gminy – analiza na przykładzie miejscowości z województwa kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego MIKOŁAJ TOMASZYK Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu SABINA GRABOWSKA Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Chorwacji JAKUB GRZEGORZ FIRLUS, NATALIE FOX O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze BARBARA SKAŁBANIA, MIROSŁAW GREWIŃSKI Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej ADAM KUBIAK „Bieda (z tą Polską)”. Prostacy i mieszczanie: modernizacyjna naturalizacja i normalizacja peryferyjnych nierówności KRZYSZTOF ŁABĘDŹ Demokracja wewnątrzzwiązkowa jako przedmiot obrad KKP i KK NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 AGNIESZKA BATKO Zmiana polityki imigracyjnej Japonii w okresie rządów premiera Shinzō Abe BARTOSZ WRÓBLEWSKI Strategia polityczna monarchii jordańskiej w warunkach zagrożenia jej egzystencji – na przykładzie kryzysów w latach 1957, 1970 i 1991   RECENZJE   KAMIL GLINKA Robert Wiszniowski: Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa – doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 176 ss.   SPRAWOZDANIA   DOMINIK BORATYN Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne’’ Informacje dla Autorów

Skip to content