[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 3(17)/2019, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY PRAWA CZŁOWIEKA   ŁUKASZ SZYMAŃSKI Międzynarodowa ochrona praw człowieka w kontekście zjawiska handlu ludźmi   MONIKA MAZUR-BUBAK Prawo do rozwoju a prawo do życia w środowisku wolnym od zanieczyszczeń – analiza problemu i kilka propozycji redukcji konfliktu   MARCIN JASTRZĘBSKI Prawo do wolnych wyborów w Azerbejdżanie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka   SAMORZĄD TERYTORIALNY   MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK Wpływ wieloletnich ram finansowych 2021–2027 Unii Europejskiej na zarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce   ANDRZEJ PIASECKI, THAIR AL. AZZAWE Samorządowi menadżerowie. Wybrane aspekty prawne i ekonomiczne w działalności wójta gminy po 1990 roku   VARIA MACIEJ MILCZANOWSKI Ewolucja nurtu neokonserwatywnego w polityce USA w wyniku zamachów z 11 września 2001 roku i jej konsekwencje ROBERT ZAPART Niebezpieczeństwo politycznego wykorzystywania ustawodawstwa o ochronie informacji niejawnych   PATRYCJA SZOSTOK-NOWACKA Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w perspektywie badań nad kompetencjami medialnymi   KRZYSZTOF KUD Percepcja barier rozwoju elektromobilności w kontekście postaw ekologicznych mieszkańców województwa podkarpackiego   PAULINA OLECHOWSKA Transboundary media and journalism – an overview of theories, conceptions and practice in Europe   Informacje dla Autorów

Skip to content