[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 3(18)/2020, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
ARTYKUŁY,
POLITYKA ENERGETYCZNA,
Bożydar Ziółkowski Environmental labels and declarations in public policies of Poland,
Maciej Mróz Rola krajowej infrastruktury gazowej w kształtowaniu współczesnego bezpieczeństwa energetycznego Polski,
Marian Woźniak Mity dotyczące energii odnawialnej w opinii młodzieży województwa podkarpackiego,
Dominik Boratyn Rola rad młodzieżowych w lokalnym życiu publicznym (wyniki badań empirycznych),
Anna Miotk Demokratyczna debata w mediach społecznościowych – utopijne nadzieje i smutna rzeczywistość,
Stanisław Fel, Jarosław Kozak, Marek Wódka Zostać czy wracać? Metaforycznie o reemigracji Polaków po Brexicie,
Bartosz Wróblewski Działalność Johna Bagota Glubba – polityczne skutki tolerancji kulturowej,
Robert Zapart Teoria i praktyka ochrony informacji niejawnych – wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa informacji,
Katarzyna M. Cwynar Negacja autorytetów i pogarda a społeczeństwo masowe, Informacje dla autorów

Skip to content