[wcas-search-form]

36.72 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 3(20)/2022, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
PAWEŁ BĄCA
L
Pamięć polityczna. Analiza uchwał rocznicowych Sejmu i Senatu na 2022 rok
AGNIESZKA DEMCZUK
Plotki, dezinformacje i złośliwe informacje we współczesnym dyskursie o prawach człowieka
DOMINIKA GAWRON
Wpływ kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej po 2015 roku na kierunek i zakres aktywności Fronteksu
MARCIN JURGILEWICZ
The constitutional right to organize safe and peaceful assemblies in Poland and Ukraine – a comparative analysis
ANNA KOŁOMYCEW
Komisja bezpieczeństwa i porządku jako podmiot lokalnej polityki bezpieczeństwa
HUBERT KOTARSKI
Miasto bezpieczne, miasto otwarte – analiza poziomu bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego wybranych miast
KRYSTYNA LESZCZYŃSKA-WICHMANOWSKA
Kobiety w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu RP
WIESŁAW LEWICKI
Wojna na Ukrainie 2014 roku – retrospekcja wybranych aspektów
MACIEJ MILCZANOWSKI, PHILIP ZIMBARDO
Society divided: fear as the key factor of John Wayne style leaders
ARKADIUSZ MYRCHA
Poselska inicjatywa ustawodawcza
GRZEGORZ PAWLIKOWSKI
Samuel Bronowski (1907–1975)
EWELINA PODGAJNA
Aspekty wychowawcze funkcjonowania uniwersytetów ludowych związanych z ruchem ludowym w Polsce w okresie międzywojennym
ANETTA SUPEL, TOMASZ ŁATAK, PIOTR DOMŻAŁ, PRZEMYSŁAW PRZYBYLSKI
Edukacja i wychowanie na rzecz bezpieczeństwa i obronności – wybrane aspekty
DARIUSZ TWORZYDŁO, AGNIESZKA MARZĘDA
Zmiany w branży public relations wywołane pandemią Covid-19
MARCIN WICHMANOWSKI
Polska ludowa – chłopska wizja systemu społeczno-politycznego w myśli po-litycznej Aleksandra Bogusławskiego – działacza i polityka ruchu ludowego
ROBERT ZAPART
Kościół katolicki w Polsce wobec nowych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
RECENZJE
MARTINAS MALUŽINAS
Natasza Lubik-Reczek, Izabela Kapsa, Magdalena Musiał-Karg, Elektronicz-na partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, 258 ss.
KAMIL PIETRASIK
Krista A. Goff, Nested Nationalism: Making and Unmaking Nations in the Soviet Caucasus, Cornell University Press, Ithaca-London 2020, 320 ss.
Informacje dla autorów

Skip to content