[wcas-search-form]

18.36 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 4(13)2015, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY   MICHAŁ BANAś, PIOTR LECHOWICZ Kohabitacja a trwałość gabinetów koalicyjnych w Polsce po 1991 roku JUDYTA PASIUT Socjotechnika i jej konsekwencje w wyborach samorządowych z 2014 roku – przykłady wybranych miast województwa małopolskiego ANNA GĄSIOR-NIEMIEC Polscy emigranci wobec referendum w sprawie niepodległości Szkocji AGNIESZKA ROŻEWSKA House of Cards i Machiavelli – Frank Underwood jako przykład współczesnego księcia 1 TOMASZ HOFFMANN Polityka innowacyjna jako przykład polityki publicznej ROBERT ANDRZEJCZYK Polityka państwa polskiego wobec roszczeń zagranicznych powstałych w wyniku nacjonalizacji przeprowadzonej po II wojnie światowej. Przykład dwustronnych umów odszkodowawczych KATERYNA ZAREMBO The EU as a security actor: when postmodernity fails (the case of Russia-Ukraine war) MARTA STEMPIEŃ, MACIEJ TOŁWIŃSKI Efektywność międzynarodowych reżimów nieproliferacji broni biologicznej i chemicznej PATRYK WAWRZYŃSKI, RALPH SCHATTKOWSKY, MAREK A. MUSZYŃSKI, GABRIELA CZARNEK Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu społecznego PAWEŁ JACKOWSKI Propaganda i indoktrynacja w Ochotniczych Hufcach Pracy (1958–1983): wybrane problemy   RECENZJE STANISŁAW KILIAN Michał śliwa, Demokracja i parlamentaryzm w polskiej refleksji politycznej w XX wieku. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, 220 ss. BOGUSŁAW ULIJASZ Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 194 ss. ŁUKASZ JĘDRZEJSKI Wiktoria Malicka, Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej: Nowe miasto i nowi mieszkańcy w propagandzie państwowej, 1945–1970, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, 310 ss. PIOTR SOBOL-KOŁODZIEJCZYK, MAREK ZIELINSKI Beata Hoffmann, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, 170 ss. ANDRZEJ BRYK Iwona Banach, Od integracji do inkluzji. O problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, 128 ss. Recenzenci artykułów w numerach 1(13) – 4(13)/2015 Informacje dla Autorów

Skip to content