[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   PAWEŁ MALENDOWICZ Ruchy społeczne i myśl polityczna – co, jak i po co badać? KRZYSZTOF ŁABĘD¬ Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym i jej determinanty (na przykładzie Krakowa) MARCIN SZEWCZYK Efektywność polityki wobec Romów w Polsce jako polityki publicznej MAJA BIERNACKA Między konfliktem a pojednaniem. Ludy rdzenne Meksyku w ustawie zasadniczej i działalności administracji publicznej MICHAŁ SZCZEGIELNIAK Polityka informacyjna urzędów centralnych w Polsce na przykładzie wykorzystania internetowych kanałów przekazu informacji ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych GRZEGORZ PASTUSZKO Pozycja prawna spikera Izby Gmin MACIEJ STĘPKA Assessing risks. A critical perspective on conflict early warning systems ARKADIUSZ MACHNIAK „Państwo Islamskie” i jego wpływ na aktualne bezpieczeństwo międzynarodowe ANNA KOBIERECKA Uwarunkowania szwedzkiej polityki neutralności   RECENZJE SABINA OLSZYK Andrzej Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. „Prace Monograficzne” nr 740, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, 560 ss., Bibliogr., ISBN 978-83-7271-952-2 JOANNA DZWOŃCZYK Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.   SPRAWOZDANIA   KAMIL M. KUśMIDER Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ,,Debiut naukowy 2015 – zrównoważony rozwój”, 1 lipca 2016 r., Bielsko-Biała WOJCIECH FURMAN Polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski, 3–10 lipca 2016 roku   Informacje dla autorów

Skip to content