[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 4(18)/2020, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Od Redaktorek
PAWEŁ TURCZYŃSKI
Unia Europejska w obliczu pandemii COVID-19
ROBERT STANISZEWSKI
Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19
BOGUMIŁ NALEZIŃSKI, JUSTYNA HOLOCHER
Samorząd terytorialny w stanie epidemii
TOMASZ BOJAROWICZ
Relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową w wa-runkach pandemii COVID-19
KAMIL MROCZKA
Uwarunkowania i kierunki zmian w procesach decydowania publicznego na szczeblu samorządowym w związku z pandemią koronawirusa
MARTA ВALCEREK-KOSIARZ
Pandemia a funkcjonowanie jednostek samorządu gminnego zadłużonych w parabankach – przypadek gminy Raciechowice
KAMIL GLINKA
E-komunikowanie publiczne w warunkach pandemii COVID-19 – doświadczenia małych miast Dolnego Śląska
Recenzenci artykułów 2020
Informacje dla autorów

Skip to content