[wcas-search-form]

23.76 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 4(19)/2021, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
ADAM R. BARTNICKI
Konflikt między Gorbaczowem a Jelcynem 1987–1991
MARZENNA GIEDROJĆ
Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce w odbiorze społecznym. Uwagi na tle badań przeprowadzonych w 2019 roku
MACIEJ GÓRNY, ARTUR MARCIN LOREK
Czy szczęście przyjmuje kształt litery U? Polityka senioralna a dobrostan osób starszych
OLGA HAŁUB-KOWALCZYK
Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w unijnej strategii Fit for 55 – zarys problematyki
MACIEJ KASSNER
Interpretacjonizm w nauce o polityce. Stanowisko Charlesa Taylora na tle współczesnych debat o tożsamości politologii
KRYSTYNA LESZCZYŃSKA-WICHMANOWSKA
Senat RP jako efekt kompromisu „okrągłego stołu”
MAŁGORZATA LORENCKA
Ordynacja wyborcza do włoskiej Izby Deputowanych z 4 sierpnia 1993 roku
MARCIN MAMIŃSKI
Wolność a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
KAROL PIĘKOŚ, ANNA HADAŁA-SKÓRA
Wybory parlamentarne w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie Trynidadu i Tobago
MARIUSZ RUDNIK
Political Marketing, or how to win elections?
KRYSTIAN TUCZYŃSKI
Technologiczna transformacja społeczna w aspekcie edukacji akademickiej
DAMIAN WICHEREK, MICHAŁ SKÓRA
Competence of the President of the Republic of Poland in the area of national security
JUSTYNA CIECHANOWSKA
Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z niezależnymi organami nadzorczymi kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na przykładzie działalności Kościoła katolickiego
Informacje dla autorów

Skip to content