[wcas-search-form]

52.92 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 4(20)/2022, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY
DOMINIK BORATYN
Postawy rad młodzieżowych wobec wojny na Ukrainie
MAŁGORZATA BOZACKA
Transformacja systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku – wybrane zagadnienia
KLAUDIA CENDA-MIEDZIŃSKA
Stanowisko Afganistanu wobec przyjęcia instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka, cz. II: lata 1973–1989
KATARZYNA M. CWYNAR
Stare i nowe wyzwania wobec kooperatyzmu
PIOTR CZECZOT
Społeczeństwo a prawo konstytucyjne. O roli socjologii prawa w prawie konstytucyjnym
JAKUB CZOPEK
Etyka dziennikarzy w opinii studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Rzeszowskiego
DARIUSZ JACEK FUDALI
Niepraworządne działania Straży Więziennej na tle seksualnym wobec więźniów i ich rodzin na terenie województwa rzeszowskiego (1944–1956) – wybrane przykłady
ANNA HADAŁA-SKÓRA, KAROL PIĘKOŚ
Preventive control of the constitutionality of laws from 1997 to 2020 – a compar-ative analysis
RAFAŁ KLEPKA
Television commentators and experts in coverage of the parliamentary election campaign: the case of Wiadomości TVP in 2015 and 2019
BOGUSŁAW KOTARBA
Modele procesu decyzyjnego w systemowej analizie decyzyjnej
EWA KUBAS
Constitutional freedom of assembly and its limitations
MAŁGORZATA LESZCZYŃSKA, KATARZYNA PUCHALSKA
Implikacje dla bezpieczeństwa ekonomicznego krajowych gospodarek, wynikające z ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych
ARKADIUSZ MACHNIAK
Międzynarodowe dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy po inwazji dokonanej przez Federację Rosyjską w 2022 roku
PRZEMYSŁAW MAJ
Ilościowa i jakościowa analiza równości w programach zwycięskich ugrupowań w wyborach do Sejmu RP w 2019 roku
MARCIN MAMIŃSKI
Podstawy normatywne ochrony praw człowieka w aspekcie powszechnym i europejskim
LESZEK PAWLIKOWICZ
Wykorzystanie radzieckich emigrantów doby détente w praktyce działań 1. Zarządu Głównego KGB i współczesne reminiscencje tego zjawiska. Ca-sus Stanów Zjednoczonych Ameryki
KAMIL PIETRASIK
W świecie birmańskiego terroryzmu religijnego
AGNIESZKA PODGÓRSKA, JAN RAJCHEL, PAWEŁ KĘPA
Criterion for assessing the causes of road accidents according to a specific age group of drivers in Poland based on road incidents occurred in 2020
JOANNA SANECKA-TYCZYŃSKA
Spór polityczny między PiS i PO wokół modelu integracji europejskiej
ZOFIA SAWICKA
Znaczenie czynnika kulturowego w polityce bezpieczeństwa państwa
MICHAŁ SKÓRA, DAMIAN WICHEREK
Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wybrane zagadnienia
JERZY SZUKALSKI
Institution of the plenipotentiary ombudsman for human rights in Tajikistan in the normative and practical dimension
MAGDALENA TARASZKIEWICZ
Umowa dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego autocasco (wybrane zagadnienia dotyczące ustalenia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu)
ŁUKASZ TOMAL
Kwestie społeczne w myśli politycznej Donalda Tuska
PAULINA URA
The party’s influence on the resolution of the public administration orders in administrative proceedings
BARTOSZ WRÓBLEWSKI
Haszymidzkie Królestwo Jordanii w konfrontacji z ideologią panarabską (1946–1999). Z badań nad stabilnością polityczną monarchii arabskich
ROBERT ZAPART
Możliwości recepcji emigracyjnych wzorców edukacji wojskowej i wychowania obywatelskiego we współczesnych organizacjach proobronnych

RECENZJE
KAMILA SIERZPUTOWSKA

Grzegorz Bonusiak, Friuli-Wenecja Julijska. „Autonomie Europejskie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022, 150 ss.
Informacje dla autorów

Skip to content