[wcas-search-form]

56.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo 4(21)/2023, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
ANITA ADAMCZYK
Polityki powrotów wobec syryjskich migrantów
MAŁGORZATA ADAMIK-SZYSIAK
Images of Polish politicians on Facebook and Twitter on the example in communication strategies of Andrzej Duda and Donald Tusk
ANDRZEJ BONUSIAK
Od ATO do wojny. Polacy i przedstawiciele mniejszości polskiej w Ukrainie, w walkach na wschodzie Ukrainy
KLAUDIA CENDA-MIEDZIŃSKA
Prawa człowieka w bezpieczeństwie jednostki ludzkiej
ALEKSANDRA CYPTOR
Policyjne ,,Archiwum X”
ZBIGNIEW CZACHÓR
System aksjologiczny Unii Europejskiej. To nie utopia. Analiza europeistyczna
ANNA DĄBROWSKA
Kryzys jurysdykcyjny Afrykańskiego Trybunału Praw Człowieka i Ludów
MAREK DELONG, JACEK DWORZECKI, IZABELA SZKURŁAT, ANDRZEJ ŻEBROWSKI
International space security of the third decade of the twenty-first century (se-lected aspects)
KATARZYNA GARWOL
Prawo do „bycia sobą” w mediach społecznościowych
WIOLETTA HUSAR-POLISZUK
Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku z perspektywy relewantnych partii proniepodległościowych w Katalonii
IZABELA JANKOWSKA-PROCHOT
FGM/C jako przykład przemocy ze względu na płeć i jej pozaprawne zwalczanie
KAROLINA JAROSZ, MARCIN KĘSKA, JÓZEF MŁYŃSKI
Świadczenia nienależnie pobrane w obszarze pomocy społecznej
MARCIN JASTRZĘBSKI
Federacja Rosyjska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Próba podsumowania
AGNIESZKA KAŁASKA, PAWEŁ KĘPA, KLAUDIA SKELNIK, SYLWIA ZAKRZEWSKA
Usefulness as a tool for measuring the implementation of the strategy of se-lected Pomeranian cities in terms of increasing residents’ satisfaction with the availability and quality of public services
POLINA KHMILEVSKA
Russia’s war crimes: justice and responsibility
KRZYSZTOF KOŹBIAŁ
Republika Czeska wobec uchodźców z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku
MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY
Polityka konsumencka Unii Europejskiej wobec alternatywnych sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów konsumenckich. Zarys problematyki
MACIEJ MILCZANOWSKI
Wdrażanie koncepcji Mission Command w warunkach polskich – problemy pojęciowe
BEATA MOLO
Implikacje wojny na Ukrainie dla transformacji energetycznej w Niemczech
ANNA MORACZEWSKA
Dychotomia działań Polski wobec imigrantów na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej od 2021 roku
MIROSŁAW NATANEK
Spór Federacji Bośni i Hercegowiny z Czarnogórą o obszar Sutoriny jako przykład pokojowego rozwiązania sporu granicznego na obszarze postjugo-słowiańskim
MARIA OCHWAT
Postawa indonezyjskich studentów wobec zbrodni przeciwko ludzkości, po-pełnionych w latach 1965–1966 w Indonezji
AGNIESZKA PIENIĄŻEK
Prawa człowieka w wybranych programach współpracy transgranicznej po agresji rosyjskiej na Ukrainę
MARCIN POLAKOWSKI
Populizm jako krytyka idei i praktyki współczesnej reprezentacji politycznej. Prolegomena
KAMILA SIERZPUTOWSKA
Działania i główne instrumenty wpływu rosyjskiego w Estonii po 2022 roku
JOANNA ULIASZ
Wolność wyrażania poglądów a wolność sumienia i religii. Kilka refleksji o problematyce obrazy uczuć religijnych w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i ETPCz
MACIEJ WALKOWSKI
Społeczne i ekonomiczne skutki wojny w Ukrainie. Casus Ukrainy i Federa-cji Rosyjskiej
KRZYSZTOF ŻARNA
„Wojna o myślnik” jako przykład sporu czesko-słowackiego o nazwę pań-stwa i symbole narodowe
RECENZJE
ARKADIUSZ MACHNIAK
Krzysztof Mroczkowski, Bitwa o Karameh 1968, Wydawnictwo Infortedi-tions, Tarnowskie Góry 2023, 256 ss.
Informacje dla autorów

Skip to content