[wcas-search-form]

19.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 1(16)/2018 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   Bezpieczeństwo energetyczne   ŁUKASZ śWIETNICKI Inicjatywa pasa i szlaku jako instrument wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego ChRL MARCIN TARNAWSKI Amerykańskie doświadczenia w wydobyciu gazu z łupków MONIKA STOPA, BARTOSZ SOLIŃSKI Modele biznesowe wytwórców energii w mikroinstalacjach a zmiany otoczenia prawnego w sektorze energetyki odnawialnej ROBERT ZAJDLER Zastrzeżenia do decyzji Komisji Europejskiej z 28 października 2016 roku w sprawie zmiany zwolnienia dla gazociągu OPAL (sprawa C(2016) 6950 final) MARCIN MARSZAŁEK Normatywne uwarunkowania procesu wdrażania transformacji energetycznej w Polsce na podstawie polityk energetycznych UE i Polski oraz wobec zagrożeń i wyzwań unijnego wewnętrznego rynku MARCEL BŁOCH Polityka energetyczna Polski wobec zagrożeń zmianami klimatu ALEKSANDRA AUGUSTYN, TOMASZ MIROWSKI Możliwości rozwoju magazynów energii w Polsce w perspektywie długoterminowej   Varia TOMASZ WÓJTOWICZ Porównanie kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Repu-bliki Ludowej CEZARY KOśCIELNIAK Neohumboldtowska koncepcja uniwersytetu wobec celów zrównoważonego rozwoju ŁUKASZ TOMCZAK, KATARZYNA ZAWADZKA Polskie partie polityczne i ich wyborcy wobec związków partnerskich osób tej samej płci   RECENZJE WOJCIECH FURMAN Jacek Grębowiec: Pragmatyka reklamy, Universitas, Kraków 2017, 204 ss. BOGUSŁAW KOTARBA Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz i Fabian Nalikowski (red.): Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocła-wek 2017, 210 ss. Informacje dla autorów

Skip to content