[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 1(17)/2019 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY PRAWA CZŁOWIEKA   WOJCIECH WALAT Homo interneticus jako analfabeta funkcjonalny w zakresie praw człowieka PATRYCJA TRZEJA Prawo do miasta – utopijna idea, rodzące się prawo człowieka czy wzniosłe hasło jednoczące mieszkańców? GRZEGORZ GRZYBEK Prawo do zawierania małżeństwa a wizja seksualności. Interpretacja etyczna HANNA WICZANOWSKA Klauzula zakazu nadużycia praw jako quasi-wyjątek od konieczności ochrony praw jednostki. Rozważania z perspektywy uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka DOROTA RYNKOWSKA Przemoc wobec osób starszych – sposoby przeciwdziałania ANNA GURZHII Human rights in uncontrolled territories: Ukrainian realities TARAS GURZHII Freedom of thought vs. national security interests: the issues of hybrid warfare in Ukraine ELŻBIETA RˇCZY Postawy Polaków wobec Żydów w Generalnym Gubernatorstwie na wybranych przykładach   VARIA TOMASZ MIELCZAREK Prawne i praktyczne uwarunkowania realizacji redakcyjnej linii programowej   RECENZJE WOJCIECH FURMAN Alan Rusbridger: Breaking News. The Remaking of Journalism and Why it Matters Now, Canongate, Birmingham 2018, 440 ss.   Informacje dla autorów

Skip to content