[wcas-search-form]

10.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 2(11)/2013 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   ARTYKUŁY Bartłomiej Opaliński Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozważań Krzysztof Maksymow Prawo wyborcze i system partyjny Bułgarii 1990–2009 Krzysztof Kopciuch Status prawny deputowanego do Parlamentu Europejskiego wedle polskiego prawa Krzysztof Koźbiał Samorząd lokalny w Liechtensteinie Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego Paweł Grata Koncesje handlowe jako forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w II Rzeczypospolitej Justyna Łapaj Specyfika polsko-izraelskich stosunków kulturalnych po 1990 roku Małgorzata Płaszczyca Krytyka działań państwa w sferze społeczno-gospodarczej w poglądach Murraya Rothbarda   RECENZJE Joanna Rak „Antologia Zbrodni Smoleńskiej”, red. Arkadiusz Meller, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2011, 138 ss.   SPRAWOZDANIA Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska Sprawozdanie z konferencji „Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i krajowy”, 6–7 czerwca 2013 r., Kraków Anna Kołomycew Sprawozdanie z międzynarodowych warsztatów „Implementation of the subsidiarity principle – cooperation between local government and its social environment”, 8 listopada 2013 r., Katedra Politologii Uniwersytet Rzeszowski   Notki o Autorach  Informacje dla Autorów

Skip to content