[wcas-search-form]

14.04 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 2(13)/2015, (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY   WIOLETA PASTORCZYK Siła „jedynek” w wyborach do Sejmu RP ANETA PAZIK Wprowadzenie e-Votingu a zmiana zachowań politycznych na przykładzie przedstawicieli „piątej Szwajcarii” MACIEJ ZAWIśLAK Stabilizacja za wszelką cenę? Negocjacje koalicyjne po wyborach parlamentarnych w 2005 roku ALDONA GUZIK, RADOSŁAW MARZĘCKI Instrumentalne wykorzystywanie sondaży w dyskursach medialnych i politycznych JOANNA GORˇCZKO Znaczenie marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku i marki jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego ŁUKASZ JĘDRZEJSKI Wizerunki kobiet w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1949–1953 (zarys problemu) KAMIL KOWALSKI Widmo ekonomicznej katastrofy czy strach przed komunizmem? Motywy Planu Marshalla w świetle amerykańskich dokumentów ANDRZEJ PIECZEWSKI Gospodarka i społeczeństwo carskiej Rosji wobec przyszłej wojny totalnej. Predykcje Jana Gottlieba Blocha RAFAŁ MATERA Wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego na szczytach G7/G8   RECENZJE PRZEMYSŁAW MAJ Tomasz Bojarowicz: Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 402 ss. PIOTR LEWANDOWSKI Piotr Borowiec: Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 572 ss.   Informacje dla Autorów

Skip to content