[wcas-search-form]

21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 2(16)/2018 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Format

Liczba stron

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   MARTA RZEPECKA US Undeclared Wars: Presidential Requests for Congressional Authorization/Support for Use of Force   PAWEŁ BIELICKI Uwarunkowania polityczno-ekonomiczne polityki Chińskiej Republiki Ludowej na Bliskim Wschodzie   ARKADIUSZ MACHNIAK Misja Resolute Support w Afganistanie – cele i sposób realizacji   TADEUSZ OLKUSKI światowe zużycie energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na nią w przyszłości   ALEKSANDER GŁOGOWSKI Energetyka wodna w Pakistanie. Szanse i zagrożenia     KATARZYNA SZWED Pozycja ustrojowa rządu Republiki Estonii oraz jego rola w tworzeniu nowoczesnego państwa   JUSTYNA CIECHANOWSKA, KATARZYNA SZWED Relacje państwo – kościół w Republice Estonii   ADAM JAKOBSZE, JÓZEF OBER Polityka kadrowa wobec osób niepełnosprawnych na podstawie badań wybranych pracodawców i pracowników   PIOTR JACEK KRZYŻANOWSKI Realizacja rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na przykładzie województwa lubuskiego   KRZYSZTOF MATUSZEK Anarchokapitalistyczna koncepcja bezpieczeństwa jednostki   RECENZJE   KAMIL PIETRASIK Serhij Płochij: Lost kingdom: a history of Russian nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin, Wydawnictwo Allen Lane, Londyn 2017, 398 ss   ZOFIA ULAŃSKA Piotr Kulas: Rozmowy o inteligencji, Warszawa 2016, 254 ss.   Informacje dla autorów ;21.6;0.00;2019-01-16 00:00:00

Skip to content