[wcas-search-form]

10.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 3(11)/2013 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:  ARTYKUŁY Ewa Kopeć Zamykanie małych szkół wiejskich (uwarunkowania, sposoby zapobiegania) Grażyna Piechota Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego Zbigniew Chmielewski, Paweł Kuca Polityka informacyjna parafii diecezji rzeszowskiej – raport z badań Jolanta ślęzak Obraz Czechosłowacji w karykaturach opublikowanych na łamach czasopism satyrycznych „Mucha” i „Szpilki” w latach 1945–1948 Katarzyna Wójcikowska Czasy przełomu – „Karnawał Solidarności” i rok 1989 w doświadczeniu cudzoziemców mieszkających w Polsce. Wyniki badania jakościowego Paulina Sekuła Aktywność protestacyjna Polaków w latach 1989–2009 Artur Staszczyk Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską Bartosz Wróblewski Sprawa deportacji Johna Bagota Glubba z Jordanii. Z badań nad kryzysem dominacji brytyjskiej w świecie arabskim w 1956 r.    RECENZJE Wojciech Furman Bohdan Hud, Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w xix i pierwszej połowie xx wieku, Pracownia Wydawnicza, Lwów–Warszawa 2013, 400 ss. SPRAWOZDANIA Bogusław Kotarba Sprawozdanie z konferencji naukowej „Demokracja lokalna − działanie i komunikowanie”, Rzeszów, 4 czerwca 2013 r. Tomasz Koziełło Sprawozdanie z seminarium naukowego „Rozważania nad istotą polityki i polityczności”, Rzeszów, 22 kwietnia 2013 r.   Notki o Autorach  Informacje dla Autorów

Skip to content