[wcas-search-form]

15.12 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 3(12)/2014 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   ARTYKUŁY Dominik Szczepański Akcja Wyborcza Solidarność i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie Jacek Urbiński Unia Wolności w Oświęcimiu Przemysław Maj Uwarunkowania rywalizacji politycznej Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Koziełło Ewolucja politycznej relewancji Ligi Polskich Rodzin (2001–2010) Aneta Dawidowicz Narodowe Odrodzenie Polski. Oblicze ideowe nacjonalistycznej partii politycznej Grzegorz Ćwiękała Ciągłość programowa a wizerunek partii politycznej. Przypadek Unii Polityki Realnej Maciej Marmola Nowe partie w systemie partyjnym – specyfika Polski Krzysztof Małysa Kwestia europejska w programach polskiej lewicy po 1989 roku. Przegląd stanowisk Bolesław Sprengel Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego gabinetów z udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztof Kopciuch Polityka Platformy Obywatelskiej wobec wymiaru sprawiedliwości Agata Olszanecka Ewolucja strategii marketingowych polskich partii politycznych 1989–2011 – od studia wyborczego do reklamy internetowej Błażej Choroś, Ewa Skrabacz Komunikacja polityczna w Internecie na szczeblu lokalnym. Rekonesans badawczy   RECENZJE Andrzej Piasecki Ryszard Michalak: Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945–1989, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, 492 ss.   Informacje dla Autorów

Skip to content