[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 3(16)/2018 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM śWIECIE   SŁAWOMIR GAWROŃSKI, PAWEŁ PIĄTKIEWICZ Wykorzystanie monitoringu mediów w badaniach ekstremizmu politycznego ANNA SZWED-WALCZAK Wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy prowadzenia sporów politycznych. Kazus projektu polskiego ruchu narodowego „Media Narodowe” PAULINA GALA Wizerunek i kierunki polityki Władimira Putina w mediach społecznościowych w kampanii prezydenckiej w 2018 roku BERNARDYNA ZEMŁA Rezonans medialny nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w wybranych tygodnikach opinii RAFAŁ LEśNICZAK Wizerunek prasowy i internetowy instytucji kościelnej a linia redakcyjna – casus Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” WOJCIECH FURMAN Pojęcie linii redakcyjnej oraz poszukiwanie jej obrazu w polskiej opinii publicznej i czasopiśmie branżowym w 2017 roku KRYSTIAN DANIEL Media wobec fake newsów – motywy kreowania, przyjmowane postawy, podejmowane działania   POLITYKA ENERGETYCZNA   JACEK SUDER Wpływ zmiany strategii kartelu OPEC na ceny ropy naftowej JOANNA DYDUCH, JAROSŁAW JARZˇBEK, ARTUR SKOREK The dependence of gulf countries on hydrocarbons export – a perspective of regional security complex theory WOJCIECH RUTKOWSKI Bariery integracji Mołdawii z Unią Europejską – wymiar energetyczny   RECENZJE WOJCIECH FURMAN Jakub Czopek: Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968–1989), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, 214 ss.   Informacje dla autorów

Skip to content