[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polityka i Społeczeństwo, nr 4/2007

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ARTYKUŁY: Piotr Bartosiewicz – Zagadnienie ról międzynarodowych państw w internacjologii, Gojko Beľovan – Croatia. In Search of Civil Society, Henryk Cimek – Poglądy ludowców na konstytucję i ich udział w pracach nad nią (1919–1921), Katarzyna M. Cwynar – Uniwersytet wirtu(re)alny. Enter, Edyta Czop – Normalizacja stosunków polsko-niemieckich w 1970 r. w świadomości społeczeństwa województwa rzeszowskiego w świetle raportów Służby Bezpieczeństwa, Marek Delong – środowisko “Tygodnika Powszechnego” wobec demokracji, liberalizmu i kapitalizmu po 1989 roku, Anna Gąsior-Niemiec – Europa wobec problemu imigracji, Łukasz Jureńczyk – Fundamentalizm muzułmański afgańskich talibów i ich stosunek do innych religii, Artur Łuszczyński – Kościół katolicki jako siła polityczna w okresie transformacji ustrojowej 1989–1997 (rozważania na przykładzie województwa lubelskiego), Piotr Olszewski – Problem samorządu terytorialnego w obradach “Okrągłego Stołu”, Kazimierz Ożóg – O języku współczesnej polityki, Bronisław Pasierb – Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 3). Józefa Siemieńskiego rozumienie kultury politycznej (1882–1941), Witold Stankowski – Polityka III Rzeszy wobec Niemców ze Wschodu. Przesiedlenia ludności niemieckiej podczas II wojny światowej, RECENZJE: Katarzyna M. Cwynar – Jerzy Muszyński: Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, 180 ss., Wojciech Furman – Maxwell McCombs: Setting the Agenda. The Mass Media and Public Opinion, Polity Press, Cambridge 2004, 184 ss., Anna Gąsior-Niemiec – Frane Adam, Matej Makarovic, Borut Roncevic, Matevz Tomsic: The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe, Central European University Press, Budapest–New York 2005, 236 ss., Tadeusz Godlewski – Ulrich Beck: Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Przełożył Jerzy Łoziński, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, 412 ss., Paweł Grata – Zbigniew Landau: Zapomniani ministrowie skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2005, 264 ss., Kazimierz Łastawski – Jeremy Rifkin: Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream. Przekład Witold Falkowski, Andrzej Kostarczyk, Wydawnictwo NADIR, Warszawa 2005, 512 ss., Artur Łuszczyński – Andrzej K. Piasecki: Referenda w III RP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 192 ss., Kazimierz Ożóg – Anna Siewierska-Chmaj: Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza exposé premierów Polski w latach 1919–2004, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, 168 ss., Henryk Pietrzak – Anthony Pratkanis, Elliot Aronson: Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, tłum. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 346 ss., Bartosz Wróblewski – Piotr Eberhard: Geografia ludnościowa Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 308 ss., Krzysztof Żarna – Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska: Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wyd. Zakamycze, Kraków 2004, 172 ss., KRONIKA NAUKOWA: Justyna Adamiec – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2005/2006, Indeks nazwisk, Notki o Autorach, Wskazówki dla Autorów, Notes for Contributors.

Skip to content