[wcas-search-form]

10.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ARTYKUŁY Rafał Matera Wybrane argumenty na rzecz interdyscyplinarności badań na styku nauk ekonomicznych i politycznych Anna Gąsior-Niemiec Nowe możliwości zastosowania w Polsce koncepcji uczącego się regionu Anna Kołomycew Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym Halina Waniak-Michalak Dotacje jednostek samorządowych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań pomocy społecznej – zakres ujawnianej informacji Mateusz Zioło Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie Janusz Wiśniewski Praca i prawne podstawy jej wykonywania Przemysław Piotrowski Torysi czy wigowie? Problem relacji konserwatyzmu i liberalizmu w brytyjskiej tradycji politycznej Sławomir Przybyło Wolność pozytywna i negatywna w myśli ks. Józefa Tischnera jako krytyczne ujęcie stanowiska Isaiaha Berlina Monika Grabowska Filozofia personalistyczna Karola Wojtyły a personologiczna perspektywa rozwoju Iryna Chervinka The role of international organizations in the settlement of separatist ethno-political conflicts   RECENZJE Paweł Grata Tomasz Głowiński: Feliks Młynarski 1884–1972, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2012, 332 ss. Wojciech Furman Jan Pleszczyński: Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, 490 ss.   SPRAWOZDANIA Przemysław Maj Sprawozdanie z konferencji „Gwarancje instytucjonalne zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich”, 14–16 czerwca 2013 roku, Nałęczów Kamil Skwirut Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2012/2013 Paweł Kuca Sprawozdanie z warsztatów „PRawdziwy PR”   Recenzenci artykułów w numerach 1(11)–4(11)/2013   Notki o Autorach  Informacje dla Autorów

Skip to content