[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 4(15)/2017 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Artykuły   MAREK PALCZEWSKI Dylematy etyczne dziennikarstwa politycznego BARTŁOMIEJ ŁÓDZKI Fake news – dezinformacja w mediach internetowych i formy jej zwalczania w przestrzeni międzynarodowej TOMASZ MIELCZAREK „Resortowe” i „posmoleńskie” dzieci. Konflikty i podziały w ilustrowanych magazynach społecznych WOJCIECH FURMAN Spór o media publiczne w publikacjach dwóch polskich tygodników opinii z pierwszej połowy 2016 roku PAULINA OLECHOWSKA Ideologiczne podziały mediów na gruncie teorii kultury dziennikarskiej Thomasa Hanitzscha (rozważania na podstawie analizy treści czasopism „Press” i „Forum Dziennikarzy” z lat 2012–2016) DOMINIKA POPIELEC Afera taśmowa z 2014 roku jako przykład politycznego podziału w mediach – studium przypadku JACEK H. KOŁODZIEJ Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswazji politycznej KATARZYNA BRZOZA, MONIKA KORNACKA-GRZONKA Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku ANNA SZWED-WALCZAK Komunikowanie ugrupowań politycznych na Facebooku w trakcie kryzysu sejmowego na przełomie 2016 i 2017 roku ANETA BˇK, ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA Facebook jako narzędzie odwoływania się do ogólnokrajowych sporów politycznych przez lokalnych polityków – analiza na przykładzie samorządowców z miast na prawach powiatu z województwa śląskiego MAŁGORZATA POSYŁEK Rola mediów społecznościowych w procesie budowania wizerunku kobiet prezydentów miast na przykładzie serwisu Facebook BARTOSZ PIETRZYK Nowa komunikacja polityczna: Twitter Andrzeja Dudy ALEKSANDRA HULEWSKA Równa reprezentacja kobiet w mediach? Obecność polityczek w programach publicystycznych TVP – doniesienie wstępne PAWEŁ KUCA Powstanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony jako elementu budowy IV RP – analiza prasoznawcza wybranych dzienników ogólnopolskich   Sprawozdanie   WOJCIECH FURMAN Druga polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy, Lwów/Rzeszów, 21 IX – 1 X 2017   Recenzenci artykułów w numerach 1(15)–4(15)/2017   Informacje dla Autorów

Skip to content