[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka i Społeczeństwo, nr 4(16)/2018 (Studies in Politics and Society)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY   ANNA PATEREK Prawa człowieka w niemieckiej polityce rozwojowej GRZEGORZ BONUSIAK Prawo ludów rdzennych do samostanowienia w świetle Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach ludów rdzennych KATARZYNA CZESZEJKO-SOCHACKA Naruszenia praw kobiet i dzieci w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (zagadnienia wybrane) KRZYSZTOF KO¬BIAŁ Ochrona praw człowieka we współczesnym Liechtensteinie. Zarys problematyki OŁESIA RADYSZEWSKA Czy europejskie prawo do dobrej administracji przysługuje w Ukrainie? KRZYSZTOF ŻARNA Activity of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (1993–2017). An assessment MIROSŁAW NATANEK Działalność misji OBWE w Sarajewie w zakresie budowy systemu ochrony praw mniejszości narodowych w Bośni i Hercegowinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów KATARZYNA SZWED Model łotewskiej skargi konstytucyjnej na tle rozwiązań pozostałych państw bałtyckich MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY Consumer protection in chosen systems of human rights AGNIESZKA SZPAK Ewolucja definicji gwałtu w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc Recenzenci artykułów w numerach 1(16) – 4(16) 2018   Informacje dla autorów

Skip to content