[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   ROZDZIAŁ I Stosunek komunistów do chłopów i ruchu ludowego w latach 1918-1923 A)   Stanowisko Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w kwestii agrarnej i niepodległości Polski w latach 1918-1920 B)   Walka o leninowski program rolny w Międzynarodówce Komunistycznej i KPRP (1920-1923) C)   Początki działalności parlamentarnej KPRP D)   Powstanie Międzynarodówki Chłopskiej E)   Ewolucja myśli politycznej komunistów w kwestii agrarnej na II Zjeździe KPRP (19 września – 2 października 1923 r.)   ROZDZIAŁ II Partia chłopska czy związek? Stanowisko komunistów w sprawie działalności na wsi oraz wobec Niezależnej Partii Chłopskiej A)   Problem pracy organizacyjnej komunistów na wsi B)   Kontrowersje w KPRP, Międzynarodówce Komunistycznej i Międzynaro­dówce Chłopskiej wokół tworzenia rewolucyjnych organizacji chłopskich C)   Powstanie i działalność Niezależnej Partii Chłopskiej. Elity partyjne D)   Stanowisko komunistów wobec delegalizacji Niezależnej Partii Chłopskiej   ROZDZIAŁ III Pod znakiem walk frakcyjnych w KPP i rządów sanacyjnych A)   Polityka Międzynarodówki Komunistycznej, Międzynarodówki Chłopskiej i KPP wobec chłopów i ruchu ludowego w pierwszych latach rządów sana­cyjnych (maj 1926 r. – czerwiec 1929 r.) B)   Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” (1928-1931) i jego elity C)   Wpływy organizacyjne KPP i ZMK w Polsce na wsi w latach 1924-1929   ROZDZIAŁ IV Orientacja komunistów na rewolucyjne wyjście z kryzysu gospodarczego w Polsce (1929-1934) A)   Praca KPP na wsi po dojściu w niej do władzy „mniejszości”. Rozwiązanie Międzynarodówki Chłopskiej B)   Rewolucyjny ruch chłopski w Polsce po delegalizacji Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” C)   Szczytowy rozwój organizacyjny Komunistycznej Partii Polski i Komu­nistycznego Związku Młodzieży Polski na wsi ROZDZIAŁ V Komuniści wobec chłopów i ruchu ludowego podczas walki o front ludowy w Polsce (1935-1937) A)   Miejsce ludowców w strategii frontu ludowego w latach 1934-1935 B)   Problemy frontu ludowego w Polsce po VII Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej C)   Stosunek Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej do kon­cepcji frontu młodego pokolenia Polski D)   Komuniści wobec II Rzeczypospolitej w latach 1935-1937 E)   Wpływy organizacyjne KPP na wsi Zakończenie Noty biograficzne działaczy Spis tabel Bibliografia Indeks osób

Skip to content