[wcas-search-form]

47.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka konsumencka Unii Europejskiej po 2002 roku

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Polityka konsumencka w ujęciu teoretycznym
1.1. Geneza ochrony praw konsumentów
1.2. Idea i pojęcie polityki konsumenckiej Unii Europejskiej
1.3. Determinanty polityki konsumenckiej Unii Europejskiej
1.4. Mechanizmy tworzenia polityki konsumenckiej
Rozdział 2. Podmioty polityki konsumenckiej Unii Europejskiej po 2002 roku
2.1. Instytucje stanowienia prawa
2.2. Organy doradcze i konsultacyjne
2.3. Instytucje sądownicze
2.4. Inne
Rozdział 3. Koncepcja wzmocnienia bezpieczeństwa i ochrony konsumentów po 2002 roku
3.1. Uwarunkowania koncepcji
3.2. Założenia koncepcji
3.3. Realizacja koncepcji
Rozdział 4. Koncepcja egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń konsumenckich po 2002 roku
4.1. Uwarunkowania koncepcji
4.2. Założenia koncepcji
4.3. Realizacja koncepcji
Rozdział 5. Koncepcja zapewnienia informacji i edukacji konsumentom po 2002 roku
5.1. Uwarunkowania koncepcji
5.2. Założenia koncepcji
5.3. Realizacja koncepcji
Rozdział 6. Koncepcja rozwoju prawa konsumentów do reprezentacji po 2002 roku
6.1. Uwarunkowania koncepcji
6.2. Założenia koncepcji
6.3. Realizacja koncepcji
Zakończenie
Wykaz rysunków i wykresów
Wykaz tabel
Bibliografia
Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
Indeks osobowy

Skip to content