[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA MŁODZIEŻY W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ
Rozdział 1. Problematyka młodzieży na szczeblu europejskim
1.1.  Młodzież w statystycznym obrazie Unii Europejskiej
1.2.  Młodzież w polityce Unii Europejskiej
1.2.1. Ramy prawno-instytucjonalne europejskiej polityki młodzieżowej
1.2.2. Priorytety i obszary europejskiej polityki młodzieżowej  (2001−2009)
1.2.3. Priorytety i obszary europejskiej polityki młodzieżowej (2010−2018)
Rozdział 2. Problematyka młodzieży w Polsce na szczeblu centralnym
2.1.  Młodzież w krajowych dokumentach strategicznych
2.1.1. Raport Młodzi 2011
2.1.2. Strategia państwa dla młodzieży na lata 2003−2012
2.2.  Podstawy prawne i ramy instytucjonalne krajowej polityki młodzieżowej
CZĘŚĆ II. PROBLEMATYKA MŁODZIEŻY NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM  
Rozdział 3. Młodzież w polityce samorządu województwa podkarpackiego
3.1.  Młodzież w statystycznym obrazie regionu
3.1.1. Migracje wśród młodzieży
3.1.2. Edukacja w regionie
3.1.3. Młodzież na podkarpackim rynku pracy
3.2.  Młodzież w dokumentach strategicznych regionu
3.3.  Działania samorządu województwa podkarpackiego adresowane do młodzieży
3.3.1. Edukacja i oświata
3.3.2. Partycypacja publiczna młodzieży
3.3.3. Sport, turystyka i rekreacja młodzieży
3.3.4. Kultura i współpraca międzynarodowa młodzieży
3.3.5. Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom wśród młodzieży
Rozdział 4. Realizacja zadań wobec młodzieży na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa podkarpackiego
4.1.  Charakterystyka badanych gmin
4.2.  Realizacja zadań wobec młodzieży na poziomie lokalnym − uwarunkowania systemowe
4.2.1. Otoczenie instytucjonalno-prawne
4.2.2. Finanse
4.2.3. Uwarunkowania organizacyjne
4.3.  Realizacja zadań wobec młodzieży w poszczególnych obszarach interwencji
4.3.1. Edukacja i oświata
4.3.2. Partycypacja społeczna
4.3.3. Sport, turystyka i rekreacja
4.3.4. Kultura i współpraca międzynarodowa
4.3.5. Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom wśród młodzieży
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Skip to content