[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polska – Słowacja – Europa Środkowa w XIX–XXI wieku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof

Spis treści:

Tabula gratulatoria
Włodzimierz Bonusiak – Słowo o Jubilatce, Leonora Makar
Jurij Makar – Sto lat…!
Krzysztof Żarna – Bibliografia prac Profesor Ewy Orlof

I. OKRES 1918–1945:
Zoja Baran – „Реальні основи єдності слов’ян”: з історії інтелектуальних дискусій міжвоєнного двадцятиліття
Grzegorz Bonusiak – Konflikt o Wyspy Alandzkie 1917–1922. Aspekt polityczny i prawny
Valerián Bystrický – Slovensko v 30. rokoch 20. storočia
Henryk Cimek – Kluby i posłowie ludowi w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922)
Andrzej Essen – Sprawa pożyczki francuskiej dla Czechosłowacji w 1932 roku
Paweł Grata – Unifikacja systemu podatkowego Zaolzia w latach 1938–1939
Jolanta Kamińska-Kwak – Aktywność partii politycznych w okresie wyborów parlamentarnych w województwie śląskim
Marek Kazimierz Kamiński – Postawa Związku Sowieckiego wobec sytuacji spowodowanej kryzysem państwa czechosłowackiego we wrześniu 1938 roku
Ąubica Kázmerová – Polonofilstvo v činnosti Karola Sidora v rokoch 1920–1939
Wojciech Kwieciński – Warunki życia i pracy polskich robotników przymusowych zatrudnionych w regionie bielefeldzkim podczas II wojny światowej. Próba weryfikacji dotychczasowych ustaleń polskiej i niemieckiej historiografii poprzez studia regionalne
Eugeniusz Lis – Działalność opiekuńcza Żydowskiej Samopomocy Społecznej na przykładzie Kuchni Ludowej w Bochni
Jerzy Maternicki – Poglądy Adama Szelągowskiego na epokę porozbiorową
Jan Pisuliński – Kwestia ukraińska w stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym
Józef Półćwiartek – Żydowska gmina wyznaniowa w Leżajsku w okresie międzywojennym (1918–1939)
Elżbieta Rączy – Zmiany demograficzne, narodowościowe i społeczne w powiecie krośnieńskim w latach 1939–1947. Zarys problematyki
Duąan Segeą – Odozva kµúčových udalostí v poµsko-slovenských vz»ahoch z rokov 1938/1939 za druhej svetovej vojny
Marian Stolarczyk – Od zamachu majowego do Centrolewu. Działalność PSL „Piast” w Wojniczu i okolicy w latach 1926–1929
Peter Švorc – Život v mestečku Spišská Belá a česko-slovensko-poľské spory o spoločnú hranicu (1918–1939)
Magdalena Tobiasz
– Kulisy i przebieg zamachu hitlerowskiego w Austrii z 25 lipca 1934 roku w świetle prasy polskiej i raportów polskiego posła w Wiedniu
Leonid Zaszkilniak
– Українсько-польські стосунки на Волині і в Галичині в 1939–1944 роках: міжнаціональний конфлікт чи неоголошена війна?

II. DZIEJE POWOJENNE:
Włodzimierz Bonusiak – Polsko-słowackie stosunki gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej
Erhard Cziomer – Wyzwania i kontrowersje wokół kryzysu finansowo-gospodarczego w Niemczech w latach 2008–2010
Edyta Czop – Tematyka polonijna na łamach „Polityki” w latach 1989–2009
Andrzej Kastory – Kryzysy 1948 roku na peryferiach sowieckiej strefy wpływów w ocenie brytyjskich dyplomatów
Jolanta Lenart – Odbudowa szkolnictwa powszechnego w powiecie kolbuszowskim po II wojnie światowej
Iwanna Łuczakiwśka – Політичні аспекти українсько-польських відносин (1991-2000 рр.)
Jurij Makar – Dwudziestolecie relacji ukraińsko-polskich: osiągnięcia, problemy a perspektywy na przyszłość
Wojciech Rojek – Niedoszła konwencja repatriacyjna UNRRA 1944–1945
Dorota Semków-Chajko – V rozszerzenie na przykładzie drogi Słowacji do Unii Europejskiej
Władysław Serczyk – Historia i polityka. Uwagi o historycznych przesłankach reorientacji stosunków polsko-ukraińskich
Irena Stawowy-Kawka, Kształtowanie się terytorium Republiki Macedonii po II wojnie światowej
Bogdan Wrzochalski – Raoul Wallenberg a odpowiedzialność polityków, dyplomatów i historyków za wyjaśnienie jego losów
Krzysztof Żarna – Po rozwodzie. Republika Czeska w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1993–2002)

III. VARIA:
Andrzej Bonusiak – Po drugiej stronie Karpat… Polacy i osoby polskiego pochodzenia we współczesnej Słowacji w świetle Internetu
Mariola Hoszowska – Polityka węgierska Jagiellonów w pracach Ludwika Finkla
Stanisław Kryński – Zagadka Kazimierza Sejdy
Zbigniew Lenart – Organizacje obywatelskie w powiecie kolbuszowskim w latach 1867–1939
ks. Stanisław Nabywaniec – Kult świętych w religijnej i kulturowej tradycji bizantyjsko-ruskiej
Duąan Škvarna – Od mestských centier k hlavnému mestu Slovenska
Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Rysunek pierwszą graficzną formą informacji prasowej,
Wykaz doktoratów wypromowanych przez Profesor Ewę Orlof

Skip to content